15 resultaten gevonden


Peter Paul Rubens, Frederik de Wit Giovanni Merlo, prent, RP-P-1934-392

anoniem, prent, RP-P-AO-20-7-B

L.o.: AMSTELODAMUM Ao 1342 Onder: AMSTELDAM soo het selve is omhaynt geweest met houte Vesten en Toorens inden Iaere 1400. R.o.: F de Wit Exc.

Frederik de Wit anoniem, cartografie, RP-P-AO-20-27-A

AMSTELDAM ten vijffde mael vergroot soo veel als sich vertoont westwaert buyten de Heeregraft, Anno 1612 d AMSTELODAMUM, quinta vice Auctum quale est versus Occidentem extra fossam - dominicam 1612 a r.b.: legenda 1-40 r.o.: F. de Wit excudit

anoniem, prent, RP-P-AO-23-14-A

Boven: l'Eglise Neufve Onder: De NIEUWE KERCK is begonnen Ao 1414 volbouwt en toegewyt St. Catharina Ao 1470. TEMPLUM NOVUM fundatum est Ao 1414 penitus Extructurum & dedicatum St. Catharinae Ao 1470 M.o.: F. de Wit excudit

anoniem, prent, RP-P-AO-23-38-A

Boven: l'Eglise Meridionale De ZUYDERKERCK is begonnen inden jaere 1603 en volbouwt met een cierelycken toren, Ao 1611. TEMPLUM MERIDIONALE inchoatum est Ao 1603, concinnaq. turri ornatum Ao 1611 F. de Wit exc

anoniem, prent, RP-P-AO-20-9-A

Onder: AMSTELDAM ten tweede mael vergroot is eerst met steene Mueren omvangen inden jaere 1482. AMSTELODAMUM, secunda vice Ampliatum, Muris demum lapideis septum est Ao 1482 R.b.: legenda 1-34 R.o.: F. de Wit excudit

Frederik de Wit anoniem, cartografie, RP-P-AO-20-18-B

AMSTELDAM ten vierde mael vergroot is versterckt met Aerde wallen en Bolwercken in den Jare 1585 l.b.: legenda 1-59 r.o.: F. de Wit Exc

anoniem, prent, RP-P-AO-1925-714

Onder: F. de Wit excudit De BEURSE der Stadt Amsteldam is begonnen inden jaere 1608, ende volbouwt Anno 1611. BURSA urbis Amstelodamensis aedificari caepit Anno 1608 et perfecta fuit Anno 1611 Boven: La Boursse

anoniem, prent, RP-P-AO-20-7-A

L.o.: AMSTELODAMUM Anno 1342 Onder: AMSTELDAM soo het selve is omhaynt geweest met houte Vesten en Toorens inden Iaere 1400. AMSTELODAMUM sicut maenibus ligneis, ac turribus cinctum fuit Ao 1400 R.o.: F. de Wit excudit

Frederik de Wit anoniem, cartografie, RP-P-AO-20-27-B

AMSTELDAM ten vijffde mael vergroot soo veel als sich vertoont westwaert buyten de Heeregraft, Anno 1612 d AMSTELODAMUM, quinta vice Auctum quale est versus Occidentem extra fossam - dominicam 1612 d r.b.: legenda 1-40 r.o.: F. de Wit excudit

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven