De Nieuwe Lichttoren van…

C.D. Wulf, 1875 - 1876, tekening, NG-1983-67

De nieuwe vuurtoren van Poeloe-Bras op Sumatra, ingehuldigd op 23 juli 1875. Stukje land, aan 3 zijden omgeven door water, met Nederlandse vlag wapperend op een vuurtoren. Enkele open barakken met rieten daken, bomen en struiken. Op de top van de vuurtoren een windwijzer.

Gezicht op Fort de Kock

R. Walthert, 1874, tekening, NG-1983-66

Heuvellandschap met gezicht op Fort de Kock op Sumatra in april 1874. Legerplaats van het 17e bataljon infanterie. Op een groot, leeg middenterrein excerceren enkele militairen; in het midden een man te paard. Op de voorgrond trekt een karbouw een kar en gaan enkele mannen te voet over een weg.…