Oprichting van een synagoge te…

Jacob Wiener, 1841, historiepenning, NG-VG-1-3875

Zilveren penning. Voorzijde: synagoge binnen omschrift in Hebreeuws; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift

Overlijden van H.J.W. van Aken,…

Karel Wiener, 1860, historiepenning, NG-VG-1-4121

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man tussen opschriften. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen en boven opschriften binnen eikekrans

P.G.C. Van Geusau, grootofficier…

Karel Wiener, 1860, erepenning, NG-VG-1-4133

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder verweven passer, omgekeerde winkelhaak vrijmetselaarshamer en troffel tussen palmtakken

Societeit Momus te Maastricht

Joseph Charles Roëttiers, 1715 - 1779, prijspenning, NG-VG-6-42

Bronzen penning. Voorzijde: nar met staf in handen zittend op troon in wolken binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild onder narrenkap, met daarop een vlag en een zotskap, geflankeerd door twee hoorns van overvloed, waar rook uitkomt en twee apen in mensenkleren binnen omschrift

Honderd stuivers van beleg van…

anoniem, 1794, noodmunt, NG-VG-4-503

Eenzijdig noodmunt. Voorzijde: vier stempels boven elkaar; rechthoekige stempel met jaartal; vijfpuntige ster; rechthoekige stempel met waardeaanduiding en kleine stempel met monogram van letters L en E. Keerzijde: blanco.

Verovering van Maastricht en…

Aert Verbeeck, 1633, historiepenning, NG-VG-1-708

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift en rand met vaandels en trompetten, daaronder gezicht op stad Rheinberg. Keerzijde: plattegrond van stad Maastricht boven afbeelding van troepen die Maas overtrekken binnen omschrift

Allegorie op de aanwinsten in…

Romeyn de Hooghe, 1705 - 1707, prent, RP-P-OB-55.149

De veldmaarschalken de Chatellon en…

Bernard Picart, 1733, prent, RP-P-1921-271

Voor zijn legertent begroeten de veldmaarschalken de Chatillon en de Breze stadhouder Frederik Hendrik als aanvoerder van de Franse troepen bij het beleg van Maastricht, 1632.

Portret van een vrouw in een lange…

Pierre Weynen & Fils, ca. 1860 - ca. 1870, foto, RP-F-F00790-I

Onderdeel van Fotoalbum met 26 cartes-de-visite van rooms-katholieke geestelijken.

Beleg van Maastricht, noodmunt van…

anoniem, 1579, noodmunt, NG-VG-4-173

Voorzijde: opschrift; afsnede: Romeins cijfer II. Keerzijde: zwaard boven wapenschild in cartouche tussen jaartal; aan weerszijde van zwaard: opschrift