Honderd stuivers van beleg van…

anoniem, 1794, noodmunt, NG-VG-4-503

Eenzijdig noodmunt. Voorzijde: vier stempels boven elkaar; rechthoekige stempel met jaartal; vijfpuntige ster; rechthoekige stempel met waardeaanduiding en kleine stempel met monogram van letters L en E. Keerzijde: blanco.

Bakkersgilde van Maastricht,…

anoniem, 1753, gildepenning, NG-VG-7-447

Messing penning. Voorzijde: St. Albert met mijter op hoofd houdt in rechterhand een staf en in linkerhand een bakkersinschuiver binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Schoenmakersgilde van Maastricht,…

anoniem, 1742, gildepenning, NG-VG-7-454

Messing penning met gat in midden. Voorzijde: St. Crispinus met schoen of leest in uitgestrekte linkerhand en St. Crispinianus met in rechterhand een zwaard dat door een rad is gestoken; tussen beiden: gekroonde laars binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Allegorie op de aanwinsten in…

Romeyn de Hooghe, 1705 - 1707, prent, RP-P-OB-55.149

Beleg van Maastricht, noodmunt van…

anoniem, 1579, noodmunt, NG-VG-4-173

Voorzijde: opschrift; afsnede: Romeins cijfer II. Keerzijde: zwaard boven wapenschild in cartouche tussen jaartal; aan weerszijde van zwaard: opschrift

Oprichting van een synagoge te…

Jacob Wiener, 1841, historiepenning, NG-VG-1-3875

Zilveren penning. Voorzijde: synagoge binnen omschrift in Hebreeuws; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift

Overlijden van H.J.W. van Aken,…

Karel Wiener, 1860, historiepenning, NG-VG-1-4121

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man tussen opschriften. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen en boven opschriften binnen eikekrans

P.G.C. Van Geusau, grootofficier…

Karel Wiener, 1860, erepenning, NG-VG-1-4133

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder verweven passer, omgekeerde winkelhaak vrijmetselaarshamer en troffel tussen palmtakken