Gezicht op Dordrecht

Aelbert Cuyp, 1630 - 1691, tekening, RP-T-1897-A-3393

Portret van Jacob Cats (1577-1660)

Michiel Jansz. van Mierevelt, 1634, schilderij, SK-A-258

Portret van Jacob Cats, pensionaris van Dordrecht en dichter. Buste, naar rechts.

Portret van Anthony de Wale…

David Bailly, 1636, schilderij, SK-A-2717

Portret van Anthony de Wale (1573-1639), theoloog te Leiden. In de rechterhand een boek.

Ontwerp voor het blazoen voor de…

anoniem, 1547 - 1557, prent, RP-P-OB-2320

Ontwerp voor het blazoen voor de Dordtse rederijkerskamer De Fonteynisten, met als devies: Reyn Gheneucht. Waarschijnlijk het ontwerp voor de "Caerte" uitgeschreven in 1552 te Dordrecht voor de rederijkerskamer De Fonteynisten. Personificatie Retorica zittend in de Hollandse tuin met het wapen van…

Landschap met gezicht op Dordrecht…

Gilles Neyts, 1643 - 1681, prent, RP-P-1881-A-4756

Landschap met bomen. Rechts een laan waaraan enkele huizen staan, links op de achtergrond, aan de overzijde van een rivier, het profiel van Dodrecht.

Overlijden van Johannes de Bruine,…

Tielman Sluyter, 1722, familiepenning, NG-VG-1-2178

Zilveren ovale penning. Voorzijde: doodshoofd, gedoofde fakkel, gevleugelde zandloper, bijbel en andere boeken op altaar met medaillon met opschrift, daarboven stralende olijfkrans; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift; onderaan keur- en meestertekens

Gezicht op Dordrecht

Roelant Roghman, 1637 - 1692, tekening, RP-T-1900-A-4335

Verenigde Amsterdamse Compagnie,…

Jacob de Jonge (muntmeester), 1601, munt, NG-VG-1-547

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild van Holland binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild van Amsterdam

Van stapel lopen van het schip…

Johannes Petrus Schouberg, 1836, historiepenning, NG-VG-1-3791

Zilveren penning. Voorzijde: gekruist scheepsroer met opschrift en anker, omwonden met acacialoof. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans.

Gezicht op Dordrecht, 1596

Pieter Bast, 1596, prent, RP-P-1984-176

Gezicht op Dordrecht vanuit de overkant van het water. Op de voorgrond zijn een aantal personen te zien, links staat een galg met twee lichamen eraan. Rechts achter de Grote Kerk van Dordrecht. In het midden een cartouche met de naam van de stad, links het wapen van Zuid-Holland en rechts het wapen…