Gezicht op de Ridderzaal aan het…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, tekening, RP-T-1955-58

Gezicht op de gebouwen van het…

Joris van der Haagen, 1625 - 1669, tekening, RP-T-1900-A-4347

Eerste Nationale Vergadering in Den…

anoniem, 1796, tekening, RP-T-00-3814

Zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag op 31 augustus 1796. Gezicht in de vergaderzaal (voormalige danszaal van het Stadhouderlijke Paleis) met de leden, allen met lint als representant. Rechts de voorzitter en daarnaast een spreker op het spreekgestoelte. Op de achtergrond de volle…

Ongeregeldheden als de…

Jan Bulthuis, 1786, tekening, RP-T-00-1508

Ongeregeldheden als de gedeputeerden van Dordrecht, de heren Gevaerts en De Gijzelaar, met hun rijtuig door de Stadhouderspoort het Binnenhof op rijden en hun paarden bij de toom worden gegrepen door de Haagse pruikenmaker F. Mourand, 17 maart 1786. Links de opgestelde schutterij, rechts verdedigt…

Regtspleging van Oldenbarnevelt

anoniem, 1708 - 1795, tekening, NG-1983-5-35

Spotprent waarop podium met daarop een ezel waaromheen 7 apen. Op de achtergrond het Binnenhof. Met handgeschreven tekst. Behorende bij serie aquarellen in boek.

Hofvijver te 's-Gravenhage

Johannes Josephus Destree, 1870, tekening, RP-T-1960-189

Het gezantschap van de Tsaar van…

Aert Schouman, naar Sybrand van Beest, 1782, tekening, RP-T-1918-309

Jan de Bakker, priester te Woerden,…

Jacobus Buys, 1778 - 1795, tekening, RP-T-00-2313

Jan de Bakker, voormalige priester van Woerden, wegens ketterij op de brandstapel te 's-Gravenhage, 1525. Ontwerp voor een prent.

Aanslag op de Gedeputeerden van…

Willem Kok, 1786, tekening, RP-T-00-3742

Ongeregeldheden als de gedeputeerden van Dordrecht, de heren Gevaerts en De Gijzelaar, met hun rijtuig door de Stadhouderspoort het Binnenhof op rijden en hun paarden bij de toom worden gegrepen door de Haagse pruikenmaker F. Mourand, 17 maart 1786. Ontwerp voor een prent.