1 resultaat gevonden


Maurits Simon Frisius (prins van Oranje) , Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1613, prent, RP-P-OB-80.433A

De investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613. Maurits krijgt in de grote zaal van het Binnenhof te 's-Gravenhage door een heraut de kouseband omgedaan in aanwezigheid van de Engelse ambassadeur, Johan van Oldenbarnevelt, de leden van de Staten-Generaal en vele andere…