Inname van Barcelona door Karel III

Philipp Heinrich Müller, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1952-H

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: knielende vrouw, voorstellende de stad Barcelona biedt kroon aan aan koning Karel, die door Overwinning met lauwerkrans wordt gekroond; op achtergrond veroverde stad binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift.

Ontzet van Barcelona en slag bij…

anoniem, 1706, rekenpenning, NG-VG-1-1952-O

Zilveren penning. Voorzijde: vervlochten monogrammen van Jozef en Karel, met respectievelijk keizers- en koningskroon binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: arm houdt Gulden Vlies aan touw binnen omschrift; afsnede: opschrift

Ontzet van Barcelona en slag bij…

Georg Hautsch, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-P

Zilveren penning. Voorzijde: Filips V vlucht te paard, terwijl kroon hem van zijn hoofd valt; op achtergrond stad Barcelona, daarboven verduistert engeltje zon met behulp van een Oostenrijks wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: verschillende steden, in gedaante van smekende…

Margaretha van Oostenrijk met…

Jacques Callot, 1612, prent, RP-P-OB-5803

Een vloot op een stormachtige zee. Op het schip rechts bevinden zich Margaretha van Oostenrijk en Filips III. Op de achtergrond is vaag een kustlijn (van Barcelona) te zien.

Beleg van Barcelona, 1706

Matthijs Pool (mogelijk), naar Gillius Brakel, 1714 - 1716, prent, BI-B-FM-065-12

Kaart van Barcelona belegerd door het Franse leger en ontzet door de geallieerden, 12 Mei 1706. Illustratie in de Nederlandse vertaling uit 1716 van J. Lamigue, Het leven van Zyne Hoogheit Johan Willem Friso, dl. I, p. 216/217.

Gezicht op Barcelona, ca. 1702

anoniem, 1702 - 1703, prent, RP-P-OB-83.034-261

Gezicht op de Spaanse stad Barcelona. Plaat nr. 262 in het prentwerk bestaande in totaal uit 276 genummerde platen van vermaarde sterke steden en vestingen in het kader van de Spaanse Successieoorlog. Voor het merendeel zijn deze platen gekopieerd naar de anonieme Franse platen: in Les forces de…

Gezicht op Barcelona, ca. 1695

anoniem, 1695 - 1697, prent, RP-P-OB-83.033A-195

Gezicht op de Spaanse stad Barcelona. Onderdeel van het achtste deel (1697) van het prentwerk waarin gebundeld zijn de acht delen van Les forces de l'Europe uitgegeven tussen 1693-1697. Het prentwerk bestaat uit 175 platen met plannen (afkomstig van Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban) van…

Schouwburg van den oorlog (blad…

Pieter Schenk (I), 1720 - 1722, prent, RP-P-OB-83.040-7

Blad met negen voorstellingen van gebeurtenissen uit het jaar 1705 van de Spaanse Successieoorlog en van plattegronden van versterkte steden. Blad VI in: Schouwburg van den oorlog (editie van 1720), het prentwerk met de gebundelde reeks van 31 platen over de Spaanse Successieoorlog.

De aankomst van Elisabeth…

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1708, prent, RP-P-OB-83.133-53

De aankomst van Elisabeth Christina, de echtgenote van koning Karel III, te Barcelona waar zij door haar man wordt toegesproken, 28 juli 1708. Zonder opschriften of teksten. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1707 (en 1708). Onderdeel van het…

Ontzet van Barcelona, 1706

Johann August Corvinus, naar Paul Decker (I), naar Georg Philipp Rugendas (I), 1712 - 1715, prent, BI-B-FM-073-22

Ontzet van Barcelona. Opbreken van het kamp en aftocht van de Franse soldaten na het vergeefse beleg, 12 mei 1706. Voorstelling in een rijk versierde ornamentele omlijsting met bovenaan een cartouche met een plattegrond van de stad, bekroond met een adelaar. Onderaan een cartouche met de…