De Slag bij Waterloo

Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment dat de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

De inhuldiging van koning Willem II…

Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

De inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840. De koning legt rechts, staande onder een baldakijn, met opgeheven hand de eed af. Links liggen op een tafel de troon en scepter. De kerk is gevuld met toeschouwers. Voorstudie voor het schilderij in het bezit van…

Troonzetel van koning Willem II,…

Gebroeders Horrix, 1897 - 1898, troonzetel, NG-C-1995-25-1

Troonzetel van koning Willem II, Willem III en Wilhelmina. Rijk versierde zetel met leeuwepoten als voeten. Rug gekroond met aan weerszijden twee leeuwen. Aan leuning en zitting franje. Voorzijde rugleuning geborduurd een gekroonde W en tekst op rug: Stoel van Koning Willem II gegeven door Koningin…

De prins van Oranje bezoekt de…

Mattheus Ignatius van Bree, 1825, schilderij, SK-A-4253

De prins van Oranje bezoekt de slachtoffers van de watersnood in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam op 14 februari 1825. Interieur met in het midden de kroonprins begeleid door officieren, de zaal is gevuld met de slachtoffers, waaronder veel moeders metkinderen. Schets voor een schilderij.

Allegorie op de triomftocht van de…

Cornelis van Cuylenburgh (II), 1815, schilderij, SK-A-1216

Allegorie op de triomftocht van de prins van Oranje, de latere koning Willem II, als held van Waterloo, 1815. De prins staat op een strijdwagen getrokken door vier witte paarden en wordt gekroond door de Vrede. De wagen rijdt door een triomfpoort of ereboog een stad binnen. In de lucht Faam en…

Huis waar koning Willem II is…

A. van Beurden, ca. 1870 - voor 1873, foto, RP-F-00-890

Gezicht op het huis in Tilburg waar koning Willem II is overleden op 17 maart 1849. Herenhuis destijds gelegen aan het tegenwoordige Stadhuisplein. Het gebouw is in 1873 gesloopt. Zie ook de pendant.

Historische voorstelling

Mattheus Ignatius van Bree, 1815 - 1830, schilderij, SK-A-4234

Ongeïdentificeerde historische voorstelling. In een interieur heeft een groep voorname mannen en vrouwen zich verzameld rond een kleine tafel. Hier overhandigt een man een kledingstuk aan een vrouw. Tegen de muur een buste van koning Willem I.

Vijftigjarige viering van de…

Pauwels & Zn, 1863, draagteken, NG-VG-1-4177

Tinnen penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: borststukken van drie mannen binnen omschrift boven twee gekruiste lauwertakken. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Droogmaking van de Haarlemmermeer,…

Moses de Vries, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4035

Bronzen penning. Voorzijde: borststukken van drie mannen binnen omschrift. Keerzijde: zittende engel, die met rechterarm op gekroond wapenschild rust, strekt haar linkerhand uit om mand met bloemen aan te nemen van een voor haar knielende vrouw, voorstellende de Haarlemmermeer, die omgekeerde hoorn…

Overlijden van Willem II, koning…

Moses de Vries, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3983

Gouden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: voor helft met doek bedekte lijkurn,omhangen met bloemenguirlande onder cypressetak, staande temidden van twee vaandels;aan voet van urn ligt leeuw binnen omschrift; afsnede: datering