De Slag bij Waterloo

Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment dat de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

Troonzetel van koning Willem II,…

Gebroeders Horrix, 1842 - 1849, troonzetel, NG-C-1995-25-1

Troonzetel van koning Willem II, Willem III en Wilhelmina. Rijk versierde zetel met leeuwepoten als voeten. Rug gekroond met aan weerszijden twee leeuwen. Aan leuning en zitting franje. Voorzijde rugleuning geborduurd een gekroonde W en tekst op rug: Stoel van Koning Willem II gegeven door Koningin…

De inhuldiging van koning Willem II…

Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

De inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840. De koning legt rechts, staande onder een baldakijn, met opgeheven hand de eed af. Links liggen op een tafel de troon en scepter. De kerk is gevuld met toeschouwers. Voorstudie voor het schilderij in het bezit van…

Slag bij Quatre-Bras, ter ere van…

Adriaan Bemme, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3316

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Overwinning met helm, speer en lauwerkrans staande tussen veroverd wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift

Oprichting van een standbeeld voor…

Alfred Emile O'Hara de Nieuwerkerke, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3929

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: ruiterstandbeeld op sokkel, versierd met gekroond wapenschilden binnen omschrift; afsnede: datering.

Overlijden van Willem II, koning…

Johannes Petrus Schouberg, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3981

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gesluierde vrouw met omgekeerde,gedoofde fakkel in linker- en krans in rechterhand, zit rouwend naast sokkel waaroplijkbus staat, waarom zij haar rechterarm slaat binnen omschrift; afsnede: opschrift

Schilderij van koning Willem II op…

Maurits Verveer, 1865, foto, RP-F-00-405

Foto-reproductie van schilderij Willem II op het slagveld van Waterloo door Nicaise de Keyser

Willem II (1792-1849), koning der…

Nicolaas Pieneman, ca. 1830 - ca. 1850, schilderij, SK-A-4270

Portret van Willem II (1792-1849), koning der Nederlanden, op een springend paard, naar links.

Hollandse Maagd kroont het…

Noach van der Meer (II), naar Adrianus Gerardus van Schoone, 1815, prent, RP-P-OB-23.483

De Hollandse Maagd, staande op het monster van de dwingelandij en met de vrijheidslans in haar hand, lauwert een borstbeeld van kroonprins Willem II van Oranje. Naast het borstbeeld zit Geschiedenis, die de heldendaden van de prins optekent. De Faam blaast de loftrompet, waaraan een banier hangt met…

Kroonprins Willem Frederik George…

Jan Kamphuysen, 1815, tekening, RP-T-00-1821

Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willem II, trekt ten strijde op het slagveld bij Waterloo op 18 juni 1815. Hij raakt daarbij gewond aan zijn schouder door een kogel.