Het zieke kind

Gabriël Metsu, ca. 1664 - ca. 1666, schilderij, SK-A-3059

Het zieke kind. Een moeder zit met een kind op haar schoot. Links op een tafeltje staat een pot met een lepel, rechts liggen kleren en een muts op een stoel. Aan de muur hangen een landkaart op rollen en een schilderij met een kruisiging.

De kruisiging met Maria en de H.…

Meester van het Amsterdamse Kabinet, 1490, prent, RP-P-OB-879

Christus aan het kruis

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, in of na 1517 - 1533, prent, RP-P-OB-2259

Uit serie van twaalf prenten, omlijsting weggesneden.

Kruisiging van Christus

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-OB-66.843

Kruisdood van Christus op Golgota. Maria Magdalena treurt onder het kruis. Links Maria en rechts Johannes. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Kruisiging van Christus

Johannes Wierix, naar Albrecht Dürer, 1564, prent, RP-P-1904-3772

Christus hangt aan het kruis. Johannes heft zijn armen in wanhoop ten hemel. Bij het kruis treuren de drie Maria's samen met de flauwgevallen Maria. Onderaan het monogram van Albrecht Dürer en de datering van diens prent: 1508. Rechtsonder gesigneerd: "Æ15".

Christus aan het kruis met Maria en…

Adriaen Lommelin, naar Abraham van Diepenbeeck, 1630 - 1677, prent, RP-P-OB-67.830

Evangelist Lucas

Johannes Wierix, naar Maerten de Vos, 1559 - 1584, prent, RP-P-1982-306-360

De evangelist Lucas schrijft zijn evangelie. Naast hem de gevleugelde os. Op de achtergrond de kruisiging van Christus en de twee misdadigers. Maria en anderen treuren aan de voet van het kruis. Aan de rechterzijde de aanbidding van het Christuskind door de herders. Onder de voorstelling een tekst…

Kruisiging

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1308

Christus aan het kruis, de Maria's en Johannes de Evangelist aan zijn rechterzijde, een ruiter aan zijn linkerzijde. Engelen vangen het bloed dat uit de wonden aan Christus' handen en voeten stroomt op in bekers. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een…

Christus aan het kruis

Meester van de Delbecq-Schreiber-Passie (toegeschreven aan), 1490 - 1500, prent, RP-P-OB-2096

Christus aan het kruis. Aan rechterhand drie Maria's en Johannes. Aan linkerhand de centurion die wijst op een tekst.

Zeven ronde voorstellingen met…

Johannes Arnoldus Boland, naar Brusselse Meester S, ca. 1860 - ca. 1900, prent, RP-P-1909-1309

Plaat met zeven verschillende voorstellingen. Bovenste rij: Christus als Man van Smarten, Madonna met kind op de maansikkel. Middelste rij: Presentatie in de tempel, de twaalfjarige Christus discussieert met de wijze mannen in de tempel, Gevangenneming van Christus. Onderste rij: Kruisiging van…