Het zieke kind

Gabriël Metsu, ca. 1664 - ca. 1666, schilderij, SK-A-3059

Het zieke kind. Een moeder zit met een kind op haar schoot. Links op een tafeltje staat een pot met een lepel, rechts liggen kleren en een muts op een stoel. Aan de muur hangen een landkaart op rollen en een schilderij met een kruisiging.

De kruisiging met Maria en de H.…

Meester van het Amsterdamse Kabinet, 1490, prent, RP-P-OB-879

Christus aan het kruis

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, in of na 1517 - 1533, prent, RP-P-OB-2259

Uit serie van twaalf prenten, omlijsting weggesneden.

Christus aan het kruis met Maria en…

Adriaen Lommelin, naar Abraham van Diepenbeeck, 1630 - 1677, prent, RP-P-OB-67.830

Kruisiging van Christus

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-OB-66.843

Kruisdood van Christus op Golgota. Maria Magdalena treurt onder het kruis. Links Maria en rechts Johannes. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Kruisiging van Christus

Johannes Wierix, naar Albrecht Dürer, 1564, prent, RP-P-1904-3772

Christus hangt aan het kruis. Johannes heft zijn armen in wanhoop ten hemel. Bij het kruis treuren de drie Maria's samen met de flauwgevallen Maria. Onderaan het monogram van Albrecht Dürer en de datering van diens prent: 1508. Rechtsonder gesigneerd: "Æ15".

Evangelist Lucas

Johannes Wierix, naar Maerten de Vos, 1559 - 1584, prent, RP-P-1982-306-360

De evangelist Lucas schrijft zijn evangelie. Naast hem de gevleugelde os. Op de achtergrond de kruisiging van Christus en de twee misdadigers. Maria en anderen treuren aan de voet van het kruis. Aan de rechterzijde de aanbidding van het Christuskind door de herders. Onder de voorstelling een tekst…

Crucifix met kruisigingsscène

Raphaël Sadeler (II), 1622, prent, RP-P-OB-7642

Een crucifix met de kruisigingsscène afgebeeld.

Kruisiging van Christus

Antonie Wierix (II), naar Albrecht Dürer, 1565 - voor 1619, prent, RP-P-OB-66.844

Christus aan het kruis. Links Maria en twee heilige vrouwen. Rechts Johannes en een soldaat. Maria Magdalena treurt aan de voet van het kruis. De voorstelling is gevat in een medaillon.

Kruisiging van Christus

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1907-3875

Christus hangt aan het kruis. Aan de voet van het kruis Maria en Johannes. In de marge een onderschrift in het Latijn.