Pietà, omringd door de…

Johann Sadeler (I), naar Hieronymus Wierix, naar Taddeo Zuccaro, naar Aegidius Sadeler, 1580 - 1600, prent, RP-P-OB-5837

De maagd Maria houdt de gestorven Christus in haar handen. Ze wordt geflankeerd door twee engelen met toortsen. De voorstelling wordt omringd door zeven kleine voorstellingen van engelen met passie-attributen en zeven voorstelling van scènes uit de passie. Onderaarn in het midden de Ark van het…

Verloochening van Petrus en de…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-44X

Twee Bijbelse voorstellingen uit Mat. 26 en 27. De verloochening van Petrus en de bespotting van Christus. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 33.

De verloochening van Petrus

Pierre François Basan, naar Valentin, naar Matthias Oesterreich, 1733 - 1797, prent, RP-P-OB-41.613

Christus voor Kajafas

Hieronymus Wierix, naar Bernardino Passeri, 1593, prent, RP-P-OB-67.236

Christus wordt berecht door Kajafas. De hogepriester scheurt zijn gewaad en beschuldigt Christus van godslastering. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Verloochening van Petrus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-49

Een vrouw wijst op Petrus en vraagt of hij niet ook bij Christus hoort. Petrus ontkent dat. Op de achtergrond kijkt Christus met vastgebonden handen toe. Prent maakt deel uit van een boek.

Verloochening van Petrus

Urs Graf, 1506, prent, RP-P-1965-1241

Op de voorgrond Christus die door soldaten voor Annas wordt geleid. Daarachter Petrus die tegen een dienstmeisje en een man zegt dat hij Christus niet kent, terwijl hij de deur probeert te openen. In het midden de haan die drie keer kraait. Prent maakt deel uit van een album.

Christus voor Kajafas

Adriaen Collaert, naar Jan van der Straet, 1585 - 1586, prent, RP-P-1985-240

Christus wordt berecht door hogepriester Kajafas (Matt. 26:57-68). In de achtergrond de apostel Petrus, die Christus verloochend. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over de passie, dood en wederopstanding van Christus

Christus door Petrus verloochend

Gilliam van der Gouwen, naar A. Houbraken, 1728, prent, RP-P-1934-157

Op een buitenplaats wordt Petrus ondervraagd door een soldaat en een dienstmeid. Ze vragen hem of hij niet een van de leerlingen van Christus is. Petrus ontkent dat hij Christus persoonlijk kent (Mat. 26:69). De prent heeft een Grieks, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Petrus verloochent Christus

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-OB-64.682

Christus voor Annas

Hieronymus Wierix, naar Bernardino Passeri, 1593, prent, RP-P-OB-67.235

De hogepriester Annas ondervraagt Christus over zijn leerlingen en over zijn leer. Eén van diens dienaren staat op het punt Christus in het gezicht te slaan. Op de achtergrond de verloochening van Petrus. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda…