uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

29 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

onbekend Andries Pauli, 1610 - 1639, prent, RP-P-OB-16.252

Een slavin van Kajafas herkent Petrus als volgeling van Christus, maar Petrus ontkent dit. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-157

Op een buitenplaats wordt Petrus ondervraagd door een soldaat en een dienstmeid. Ze vragen hem of hij niet een van de leerlingen van Christus is. Petrus ontkent dat hij Christus persoonlijk kent (Mat. 26:69). De prent heeft een Grieks, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Philips Galle Adriaen Collaert, 1585 - 1586, prent, RP-P-1985-240

Christus wordt berecht door hogepriester Kajafas (Matt. 26:57-68). In de achtergrond de apostel Petrus, die Christus verloochend. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over de passie, dood en wederopstanding van Christus

Reinier Vinkeles, 1797, prent, RP-P-OB-64.682

Bernardino Passeri Hieronymus Wierix, 1593, prent, RP-P-OB-67.235

De hogepriester Annas ondervraagt Christus over zijn leerlingen en over zijn leer. Eén van diens dienaren staat op het punt Christus in het gezicht te slaan. Op de achtergrond de verloochening van Petrus. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda…

Jan de Groot, Abraham Blussé & Zoon Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-44X

Twee Bijbelse voorstellingen uit Mat. 26 en 27. De verloochening van Petrus en de bespotting van Christus. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 33.

Johann Sadeler (I) , Aegidius Sadeler, 1580 - 1600, prent, RP-P-OB-5837

De maagd Maria houdt de gestorven Christus in haar handen. Ze wordt geflankeerd door twee engelen met toortsen. De voorstelling wordt omringd door zeven kleine voorstellingen van engelen met passie-attributen en zeven voorstelling van scènes uit de passie. Onderaarn in het midden de Ark van het…

Bernardino Passeri Hieronymus Wierix, 1593, prent, RP-P-OB-67.236

Christus wordt berecht door Kajafas. De hogepriester scheurt zijn gewaad en beschuldigt Christus van godslastering. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Valentin, Matthias Oesterreich Pierre François Basan, 1733 - 1797, prent, RP-P-OB-41.613

Willem Broedelet Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1919

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Christus wordt door soldaten gevangen genomen. Op de achtergrond proberen zijn leerlingen hem te verdedigen. Onder: Petrus warmt zich met enkele andere mensen aan een vuurton en ontkent zijn vriendschap met Christus. Op de achtergrond wordt Christus…