De aanbidding van de koningen

Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 - ca. 1525, schilderij, SK-A-671

De aanbidding der koningen. Maria zit met het Christuskind op schoot, aan weerszijden de koningen. Het kind grijpt naar een gouden beker. Links de vervallen muren van de stal, rechts het gevolg van de koningen. Als versieringen op de zuil van een poort: de droom van de schenker van Farao, de…

Geslacht Boom van Adam tot Christus

Hendrik Leffert Meyling, naar Pieter van Loo, 1783, prent, RP-P-2004-346

Ets, met de hand gekleurd, op stokken op rol. Geslacht Boom van Adam tot Christus. Bearbeid en in 't licht gegeven door R. Schutte en D.A. Reguleth, predikanten te Amsterdam en haarlem, te Haarlem bij J. Tijtgat en te Amsterdam bij M. de Bruijn.

Boom van Jesse

Pieter Hendrik Jonxis, 1767 - 1778, prent, RP-P-OB-103.450

De evangelist Matteüs schrijft het…

Johannes Wierix, naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-212

De evangelist Matteüs zit op de grond en schrijft zijn evangelie. Naast hem geeft een engel aanwijzingen. Linksachter de zondeval en de boom van Jesse. Bovenin de boom van Jesse zit Maria met Kind. De boom wordt bekroond door Christus aan het kruis. Onder de voorstelling een tweeregelige tekst in…

Boom van Jesse

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-OB-67.281(V)

Uit het lichaam van de slapende Jesse rijst een boom met op de takken de twaalf koningen van Juda, de voorvaderen van Christus. Helemaal bovenin zit Maria met het Christuskind. De koningen zijn: David, Salomo, Rehoboam, Abia, Asa, Jehosaphat, Joram, Uzziah, Joatham, Achaz. Hezechias en Manasse.

Koning, fragment van een boom van…

Arnt van Zwolle, ca. 1480 - ca. 1485, beeldhouwwerk, BK-NM-11395-C

De koning, een halffiguur, heeft de rechterhand boven de knie op een spreukband, die aan beide kanten omkrult, en de linker gebarend voor de borst. Op het naar rechts overhellende hoofd draagt hij een bourrelet met kroon, waarop een deel van de boom. De bourrelet met vooraan een kleinood, is aan…

Titelpagina voor Emblemata…

Johann Theodor de Bry, 1596, prent, RP-P-BI-5186

Titelblad van het album amicorum "Emblemata saecularia..." uitgegeven door Johan Theodoor en Johan Israel de Bry in 1596. Van de titel is alleen Emblemata saecularia leesbaar; de rest van het tekstveld is uit het kader gesneden, waarvoor in de plaats een leeg stukje papier is geplakt. Onderaan in…

De stamboom van Maria

anoniem, naar Meester W met de Sleutel, 1500 - 1550, prent, RP-P-OB-1094

Anna met Maria en Christuskind op schoot. Achter de troon ontspruit de stamboom. Twee figuren naast troon, waaronder koning David met harp.

Boom van Jesse

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1143

Friesvormige voorstelling van een slapende man (Jesse, uiterst links) uit wie een boom groeit in de vorm van een lange rank. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn harp (links) en Maria met het Christuskind (uiterst rechts). Pendant van een ornamentprent…

Boom van Jesse

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1142

Uit een slapende man (Jesse) groeit een boom met wijde vertakkingen. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn harp en Maria met het Christuskind (allen recht boven Jesse).