Het zieke kind

Gabriël Metsu, ca. 1664 - ca. 1666, schilderij, SK-A-3059

Het zieke kind. Een moeder zit met een kind op haar schoot. Links op een tafeltje staat een pot met een lepel, rechts liggen kleren en een muts op een stoel. Aan de muur hangen een landkaart op rollen en een schilderij met een kruisiging.

'De bleekzuchtige dame'

Samuel van Hoogstraten, 1660 - 1678, schilderij, SK-C-152

'De bleekzuchtige dame'. Interieur met een zieke jonge vrouw zittend op een stoel naast een tafel voor een bedstee. Onder haar voet heeft ze een stoof, rechts zit een kat. Achter de vrouw houdt een dokter een kolk met urine tegen het licht, naast hem staat een man. Links leidt een trap naar andere…

De zieke vrouw

Jan Havicksz. Steen, ca. 1663 - ca. 1666, schilderij, SK-C-230

De zieke vrouw. In een interieur neemt een dokter de pols van een jonge vrouw die voorovergebogen met haar hoofd op een kussen ligt. Op de achtergrond een bed, aan de muur een luit en een klok. Linksonder een stoof en een testje.

Allegorie op de positie van Willem…

Jan Luyken, 1690, prent, RP-P-1896-A-19368-840

Willem III als redder van het vaderland. In de voorstelling ligt de Nederlandse Maagd ziek in bed. Aan het voeteneind, dat versierd is met het wapenschild van de Zeven Provinciën, likt de Nederlandse leeuw het portret van Willem III. Links de biddende personificatie Religie. De bezoekende arts is…

Hostie wordt in processie naar de…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2182

Zieke vrouw komt uit haar bed

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4676

Een man en een vrouw helpen een zieke vrouw uit bed, zodat zij een mooi gewaad kan aantrekken.

Man toont zijn knie aan een…

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4645

Op een kerkhof toont een zieke man zijn knie aan een doodgraver.

Omslag voor liedteksten…

Henri de Toulouse-Lautrec, 1901 - 1930, prent, RP-P-1961-1220

Omslag oorspronkelijk bedoeld voor liedteksten van de voorstelling Carnot malade! Een dokter neemt polsslag op van zieke man in bed. Bij deze heruitgave is de tekst van de eerdere uitgave in 1893 verwijderd.

De stervende bubbelheer John Law,…

Romeyn de Hooghe (omgeving van), naar Philibert Bouttats (I), 1720, prent, BI-B-FM-077-62

De stervende windhandelaar of bubbelheer John Law achterover liggend in de schoot van Madame Compagnie wordt getroost door een non en een biechtvader. Prent in de gebonden eerste uitgave (304 B 11) van Het Groote Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van 1720.