Schoorsteen met reliëf van Paris en…

Jan Baptist Xavery, 1739, schouw, BK-1995-3

Schouw van Belgische rood-grijs geaderd marmer en van Carrarisch wit marmer en gedecoreerd met pastorale iconografie van Paris en Oenone op het schoorsteenstuk, geflankeerd door een zittend, vrij gebeeldhouwd musicerend kinderpaar in herdersdracht. Gesigneerd J.B.XAVERY. // ANNO 1739.

Dansende kinderen voor sater en…

Michiel Mosijn, naar Cornelis Holsteyn, 1640 - 1655, prent, RP-P-OB-23.692

Een groep kinderen, onder wie een sater, danst in een kring. Rechts bespeelt een maenade de tamboerijn en een sater speelt op de panfluit.

Twee putti met een bok en…

Jacob Hoolaart, 1728 - 1789, prent, RP-P-OB-3373

Jongeman bij een standbeeld van…

Simon Fokke, 1759, prent, RP-P-OB-50.881

Een jongeman reikt met zijn hand naar het standbeeld van Harpocrates. Voor het beeld staat een brandende offerzuil. Op de achtergrond een ezel en dansende figuren met tamboerijn.

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, naar Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.938

Buikdanseres

Marius Bauer, 1891, schetsboekblad, RP-T-1949-638-42

De danseres heeft een sjaal in haar handen. Naast haar een figuur die vermoedelijk tamboerijn speelt. Pagina 42 uit een schetsboek met 35 bladen.

Vaandeldrager en tamboer

Hans Sebald Beham, 1544, prent, RP-P-OB-10.915

Titelprent voor de prentserie…

Jacques Callot, 1621 - 1622, prent, RP-P-OB-20.866

Op een toneel staan drie artiesten: een man met een luit of mandoline, een man met een tamboerijn en een man met een leeg kistje aan een band om zijn nek. Tussen de gordijnen op de achtergrond verschijnen nog twee spelers. Links en rechts zijn toeschouwers te zien. Onder de figuren en in de marge…

Kind met tamboerijn en zandloper

Jacob Matham, prent, RP-P-1908-2160

Een kind, zittend op een plint in een landschap, speelt op een tamboerijn. Voor hem een zandloper waar een slang omheen kronkelt.