Fotoreproductie van schilderij…

Verlagsanstalt Fr. Bruckmann A.-G., 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-00-2298

Fotoreproductie van schilderij…

Verlagsanstalt Fr. Bruckmann A.-G., 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-00-2320

Plafondschildering in de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-32

Plafondschildering, Paleis op de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-35

Fries `De Matigheid', Mozeszaal,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-27

Fotoreproductie van schilderij Der…

Bruckmann, 1875 - 1889, fotomechanisch procedé, RP-F-1923-78