Dame bij een tafel met een kistje…

Philippus Velijn, 1822, prent, RP-P-1908-3758

Een dame staat bij een tafel waarop een kistje en een kandelaar met drie brandende kaarsen. Zij kijkt naar een mansportret aan de wand achter haar.

Vrouw aan het ziekbed van een man

Philippus Velijn, 1822, prent, RP-P-1908-3765

In een bed ligt een man, met een medaillon in zijn hand en met een kistje op schoot. Aan het bed zit een vouw op een stoel. Rechtsonder: bl. 116.