50 resultaten gevonden


anoniem Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-700

Foto-reproductie van schilderij Kippetjes voeren door Jacob Maris

anoniem Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-705

Foto-reproductie van schilderij Middagmaal door Albert Neuhuys

Christian Anthony Lotter, 1810 - 1812, prent, BI-1891-3096-13

Miniatuur waarin Dirk II en Hildegard van Vlaanderen het Handschrift der Vier Evangelien schenken aan de abdij van Egmond, 10e eeuw.

Elisabeth Barbara Schmetterling, 1814 - 1882, prent, RP-P-1903-A-23141

Een schilder in zijn atelier bij zijn schildersezel met in de hand en stuk papier, mogelijk een prent. In het atelier hangen schilderijen en in de raamopening liggen boeken en prenten.

J.M. Schalekamp Maurits Verveer, ca. 1875 - ca. 1890, foto, RP-F-1999-119

J.M. Schalekamp Maurits Verveer, ca. 1875 - ca. 1890, foto, RP-F-1999-121

Lambertus Antonius Claessens, 1797, prent, RP-P-OB-81.625

Het schilderij van het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht', geschilderd door Rembrandt in 1642. In het midden de namen van de officieren en schutters.

Willem Steelink (II) , Adriaen van Ostade, 1888 - 1891, prent, RP-P-OB-59.917

Interieur met Hendrik de Goyer en diens echtgenote Maria Questiers. Op de voorgrond zit zijn schoonzuster Katharina Questiers met een hondje. De schilder Adriaen van Ostade staat op de achtergrond. Linksonder in de marge het wapenschild van Abraham Bredius op een takje met bladeren.

Desguerrois & Co., de Breet anoniem, 1831, prent, RP-P-1989-314

Allegorie op de verloting van kunstwerken ten behoeve van het vaderland, tentoongesteld in het Paleis van Justitie te Amsterdam van 28 april tot 9 juli 1831. Koning Willem I omringd door de personificaties van Overvloed en de Standvastigheid. Op de voorgrond de Kunst met een ge nius die een…

anoniem, na 1863 - ca. 1880, foto, RP-F-00-892

Fotoreproductie van een schilderij van het leggen van de eerste steen door koning Willem III van het Nationaal Monument te Den Haag, 17 november 1863.