Middagmaal

Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-705

Foto-reproductie van schilderij Middagmaal door Albert Neuhuys

Kippetjes voeren

Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-700

Foto-reproductie van schilderij Kippetjes voeren door Jacob Maris

Schilder in zijn atelier

Elisabeth Barbara Schmetterling, 1814 - 1882, prent, RP-P-1903-A-23141

Een schilder in zijn atelier bij zijn schildersezel met in de hand en stuk papier, mogelijk een prent. In het atelier hangen schilderijen en in de raamopening liggen boeken en prenten.

Fotoreproductie van aquarel Koeien…

Maurits Verveer, naar Willem Roelofs (I), ca. 1875 - ca. 1890, foto, RP-F-1999-121

Fotoreproductie van schilderij…

Maurits Verveer, naar Willem Roelofs (I), ca. 1875 - ca. 1890, foto, RP-F-1999-119

De Nachtwacht van Rembrandt, 1642

Lambertus Antonius Claessens, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1797, prent, RP-P-OB-81.625

Het schilderij van het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht', geschilderd door Rembrandt in 1642. In het midden de namen van de officieren en schutters.

Dirk II en Hildegard van Vlaanderen…

Christian Anthony Lotter, 1810 - 1812, prent, BI-1891-3096-13

Miniatuur waarin Dirk II en Hildegard van Vlaanderen het Handschrift der Vier Evangelien schenken aan de abdij van Egmond, 10e eeuw.

Portret van de familie de Goyer en…

Willem Steelink (II), naar Adriaen van Ostade, 1888 - 1891, prent, RP-P-OB-59.917

Interieur met Hendrik de Goyer en diens echtgenote Maria Questiers. Op de voorgrond zit zijn schoonzuster Katharina Questiers met een hondje. De schilder Adriaen van Ostade staat op de achtergrond. Linksonder in de marge het wapenschild van Abraham Bredius op een takje met bladeren.

Allegorie op de kunstloterij, 1831

anoniem, naar Nicolaas Pieneman, 1831, prent, RP-P-1989-314

Allegorie op de verloting van kunstwerken ten behoeve van het vaderland, tentoongesteld in het Paleis van Justitie te Amsterdam van 28 april tot 9 juli 1831. Koning Willem I omringd door de personificaties van Overvloed en de Standvastigheid. Op de voorgrond de Kunst met een genius die een…

Portret van Johannes Bosboom en…

Willem Steelink (II), in of voor 1887, prent, RP-P-OB-29.726

Het portret van de zeventigjarige Johannes Bosboom omgeven door zes door hem geschilderde werken van een atelier, de Sint-Laurenskerk te Rotterdam, een werkruimte in een boerderij en een kloostergang, genummerd 1 tot en met 6.