1 resultaat gevonden


Willem Steelink (II) , Adriaen van Ostade, 1888 - 1891, prent, RP-P-OB-59.917

Interieur met Hendrik de Goyer en diens echtgenote Maria Questiers. Op de voorgrond zit zijn schoonzuster Katharina Questiers met een hondje. De schilder Adriaen van Ostade staat op de achtergrond. Linksonder in de marge het wapenschild van Abraham Bredius op een takje met bladeren.