Omlijsting uit een Biblia Pauperum

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1518 - 1522, prent, RP-P-OB-2251

Onderste deel van een omlijsting uit een Biblia Pauperum. Twee engelen met een cartouche met tekst in Latijn. Rechts en links de voet van een zuil op basement met voorstelling van vogel die jongen voedt uit eigen borst (symbool voor Christus).

Adres van de drukker

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520, prent, RP-P-BI-6308D

Gedrukt van twee blokken. Ornamentele omlijsting rond cartouche met adres van drukker Doen Pietersz.

Cartouche met Latijnse tekst

Johannes Hondius, 1700 - 1799, prent, RP-P-1899-A-21603

Een versierd cartouche met een twaalfregelig Latijnse tekst van Petrus Burmannus.