Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Prentalbum met omlijstingen en…

Nicolas Guérard, 1658 - 1719, prentalbum, RP-P-2015-56

Prentalbum met een serie van zes prenten van omlijstingen en cartouches. Schrift met kaft van spiraal- en kammarmerpapier waarin prenten gebonden.

Album met cartouches en ornamenten…

anoniem, Abraham Ortelius, 1570 - 1606, prentalbum, BI-1934-1775

Album met 236 voorstellingen op 52 albumbladen. Het gaat om cartouches en ornamenten van de kaarten van Abraham Ortelius, verschenen in de atlas Theatrum Orbis Terrarum. De cartouches gaan terug op ontwerpen van onder meer Hans Vredeman de Vries, Jacob Floris en Benedetto Battini. Groene linnen band…

Album met ornamentprenten met…

Agostino Mitelli, 1636, prentalbum, RP-P-2015-23

Album met een prent met opdracht en tweeëntwinting ornamentprenten met cartouches. Het betreft de prentserie getiteld: Cartouches par Mitelli. Rode leren band met dekbladen van kammarmerpapier.

Album met cartouches in…

Harmen Jansz Muller, naar Jacob Floris, 1825 - 1923, prentalbum, BI-1885-1342

Album met twaalf gravures op twaalf albumbladen. Het betreft de serie getiteld: Veelderhande cierlijcke compertementen profitelijck voor schilders goutsmeden beeldtsnijders ende ander constenaren. Het gaat om een titelprent en elf (van de twaalf) gedecoreerde cartouches. Bruin marokijnen band, met…