Vaas, cartouche en kapiteel

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-21

Rechterhelft van een cartouche

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-2

Twee halve cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-3

Cartouche en detail ornament

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-6

Twee cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-4

Half cartouche met gevleugelde…

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-10

Twee ornamentkoppen, een vaas en…

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-20

Console met vaas, cartouche en…

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-5

Drie halve cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-9

Cartouche en bladrank

Giuseppe Maria Mitelli, naar Agostino Mitelli, 1644 - 1718, prent, RP-P-2010-25-7