Portret van de goudsmid Quintin van…

Johannes Wierix, 1584, prent, RP-P-OB-67.081

Hij bladert door een (schets?)boek. Linksboven zijn wapenschild, rechtsboven een cartouche met zijn naam en motto in het Latijn. In het kader onderaan een vierregelig gedicht in het Frans.

Cartouche met titel

Hieronymus Wierix, 1608, prent, RP-P-1901-A-22274

Cartouche met de serietitel in het Latijn. In de bovenhoeken het wapenschild van degene aan wie de prent is opgedragen. Onderaan het blad een opdracht van vier regels in het Latijn.

Christus ontdaan van zijn kleding

Hieronymus Wierix, 1608, prent, RP-P-1901-A-22279

Twee soldaten rukken de kleren van Christus' lijf. De voorstelling is gevat in een cartouche en geplaatst te midden van de in een knooppatroon gedrukte psalmtekst.

Geseling van Christus

Hieronymus Wierix, 1608, prent, RP-P-1901-A-22277

Christus is aan een pilaar gebonden en wordt door twee soldaten gegeseld. De voorstelling is gevat in een cartouche en geplaatst te midden van de in een knooppatroon gedrukte psalmtekst.

De besnijdenis van Christus

Hieronymus Wierix, 1608, prent, RP-P-1954-636

Het Christuskind wordt op een altaar in de tempel besneden door een priester. Maria en anderen kijken toe. De voorstelling is gevat in een cartouche en geplaatst te midden van de in een knooppatroon gedrukte psalmtekst.

Portret van de Franse politicus…

Hieronymus Wierix, naar Otto van Veen, 1602, prent, RP-P-1904-3777

Het portret is gevat in een cartouche met een lauwerkrans, bekroond met een brandende olielamp. Onderaan een leeg kader.

Medaillon met titel, geflankeerd…

Hieronymus Wierix (mogelijk), 1615 - 1676, prent, RP-P-OB-67.291

Cartouche met de titel in het Latijn. Het medaillon wordt geflankeerd door Christus en Maria. Bovenaan het monogram van Christus. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Cartouche met titel

Hieronymus Wierix, 1611 - 1615, prent, RP-P-1898-A-19911

Cartouche met tekst in vorm van…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1569, prent, RP-P-1952-396

Blad XXXIIII. Cartouche met de tekst Egestas et ignominia. Linksboven en rechtsboven staat op het rolwerk een rond tempeltje met een beeld erin. Onderaan hangt aan weerszijden een nis, waarin links een man en rechts een vrouw staat. Uit serie van 21 genummerde cartouches met kalligrafie in een…

Cartouche geflankeerd door een…

Pieter van Lisebetten, 1654 - 1678, prent, RP-P-1891-A-16578

Cartouche met de titel van de serie, geflankeerd door links een arend en rechts een pauw. De cartouche is versierd met brandende fakkels en guirlandes van vruchten.