Bos taurus: Kaapse koe en kalf

Robert Jacob Gordon, 1778, tekening, RP-T-1914-17-184

Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-1913-2636

Een herderspaar met hun vee bij een…

Adriaen van de Velde, 1646 - 1672, tekening, RP-T-1967-93

Landschap met melkmeid

Titiaan, Nicolò Boldrini (toegeschreven aan), ca. 1525, prent, RP-P-OB-30.963

Baljuw tracht de koe te kopen

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3051

Baljuw laat de koe wegvoeren

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3052

Baljuw tracht de koe te kopen

Willem Pietersz. Buytewech, 1618, tekening, RP-T-1895-A-3045

Twee trekossen voor een wagen…

Jan Kobell (II), 1788 - 1814, tekening, RP-T-1892-A-2603

Studies van koeien

Jozef Israëls, 1834 - 1911, tekening, RP-T-1981-397(V)

Landschap met grazende koeien en…

Jozef Israëls, 1834 - 1911, tekening, RP-T-1980-138(V)