Zomerweelde

Johannes Walter, naar Willem Maris, 1849 - 1895, prent, RP-P-1904-2689

Zomerweelde

Johannes Walter, naar Willem Maris, 1849 - 1895, prent, RP-P-1891-A-16716

Vignet met een koe in een landschap…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.476

Koeien, een paard en een schaap bij…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.808

Gezelschap met twee paarden lopend…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.774

Arriverende pont met daarop mannen,…

Isaac Weissenbruch, naar Gerardus Johannes Bos, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.837

Koe bij een lariks

Bernard Essers, 1930, prent, RP-P-1931-2019

Oogstende man en vrouw

Bernard Essers, in of na 1903 - in of voor 1928, prent, RP-P-1930-270

Twee koeien bij een boom

Bernard Essers, ca. 1925, prent, RP-P-1931-2017