Herder en herderin met vee bij…

Jan van de Velde (II), naar Willem Pietersz. Buytewech, 1622, prent, RP-P-1898-A-20523

Drie rustende koeien

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1646 - 1652, prent, RP-P-H-1319

Liggende koe, van voren

Jean Bernard, 1775 - 1833, tekening, RP-T-1904-133

Liggende koe, van achteren

Jean Bernard, 1822, tekening, RP-T-1904-162

Grazende koe, naar rechts

Jean Bernard, 1775 - 1833, tekening, RP-T-1904-331

Liggende koe, van voren

Jean Bernard, 1815, tekening, RP-T-1904-157

Staande koe, naar rechts

Jean Bernard, 1816, tekening, RP-T-1904-293