De zeven werken van barmhartigheid

Meester van Alkmaar, 1504, schilderij, SK-A-2815

De zeven werken van barmhartigheid; 1: Het spijzen van de hongerigen 2: Het laven van de dorstigen 3: Het kleden van de naakten 4: Het begraven van de doden 5: Het herbergen van de reizigers 6: Het bezoeken van de zieken 7: Het vertroosten van de gevangenen. Voor beschrijvingen van de voorstellingen…

Bedelaars ontvangen aalmoes

Pieter Hendricksz. Schut, 1628 - 1650, prent, RP-P-1903-A-23523

Brood- of koekverkoopster, zittend op markt. Naast haar staat een bakker met een plank vol broodjes op zijn hoofd. Voor haar drie blinde bedelaars die om een aalmoes vragen.

En bedelaar krijgt een stuk brood…

William Strang, 1894, prent, RP-P-2005-152

In de deuropening van een boerenwoning staat een vrouw met een kind op de arm. Zij doet een stuk brood in de omgekeerde hoed van een bedelaar die met gebogen hoofd voor haar staat. Illustratie uit Death and the Ploughmans wife: a ballad made & etched by William Strang, uitg. door Lawrence & Bullen…

Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-21

Het herbergen van reizigers en het uitdelen van voedsel aan armen, bedelaars en wezen door de monniken in de St. Catharina-Gasthuis te Arnhem, ca. 1240. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

De warme stove te Utrecht, 1366

Willem Steelink (I), naar Hendrik Albert van Trigt, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-31

De warme stove te Utrecht, 1366. Armen, daklozen en reizigers worden door monniken onthaald en onderdak en eten gegeven. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Blinde, oude man in draagstoel

Cornelis de Wael, 1629, prent, RP-P-1887-A-12242X

Zieken en blinden op weg naar een kerk om aalmoezen te ontvangen. Twee mannen zetten een draagstoel neer waarin een oude, blinde man. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Blinden eten voor een herberg

Cornelis de Wael, 1629, prent, RP-P-OB-61.624

Drie blinden eten aan een tafel voor een herberg. De waard en waardin kijken toe. Onder de tafel kluift een hond op zijn bot. Links een blind kind met een wandelstok. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Bedelaars bij een marktkraam

Cornelis de Wael, 1629, prent, RP-P-OB-61.622

Drie blinden bedelen om een aalmoes bij een man die op de markt brood verkoopt. Links een vrouw die vers gebakken brood op een plaat draagt. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Drie armen op straat

Cornelis de Wael, 1629, prent, RP-P-OB-61.623

Drie arme mensen lopen op straat. Ze hebben zich ontfermd over drie kinderen. Links op de achtergrond een groep armen die vecht om de aalmoezen die worden uitgedeeld bij de kerk.

De heer van Grootheim geeft geld…

Cornelis Bogerts, naar Pieter Wagenaar (II), 1760 - 1817, prent, RP-P-1905-5207

Een moeder met drie kinderen zit voor haar huis. Twee rijke mannen met een jongetje komen langs en geven de vrouw geld. Illustratie voor het achtste toneel van een toneelstuk.