De zeven werken van barmhartigheid

Meester van Alkmaar, 1504, schilderij, SK-A-2815

De zeven werken van barmhartigheid; 1: Het spijzen van de hongerigen 2: Het laven van de dorstigen 3: Het kleden van de naakten 4: Het begraven van de doden 5: Het herbergen van de reizigers 6: Het bezoeken van de zieken 7: Het vertroosten van de gevangenen. Voor beschrijvingen van de voorstellingen…

Antieke tempel

Hubert Robert, 1763 - 1766, prent, RP-P-1938-615

Een kerk gebouwd in een Romeinse ruïne. Een vrouw daalt een trap af en geeft een aalmoes aan een man. Vijfde prent uit een serie van tien.

Uitdelen van brood aan de armen

Herman van Swanevelt, 1650 - 1655, prent, RP-P-1937-1824

Voor een klassieke ruïne met koepels en een cassettenplafond delen twee vrouwen brood uit aan enkele figuren. Vooraan rusten enkele figuren en liggen een paar gebroken zuilen.

H. Basilius van Caesarea, kerkvader

Jan Luyken, naar Jan Goeree, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1290

De heilige kerkvader Basilius van Caesarea, staand op een sokkel. Op de voorzijde de scène waarin Basilius voedsel uitdeelt aan de armen.

De heer van Grootheim geeft geld…

Cornelis Bogerts, naar Pieter Wagenaar (II), 1760 - 1817, prent, RP-P-1905-5207

Een moeder met drie kinderen zit voor haar huis. Twee rijke mannen met een jongetje komen langs en geven de vrouw geld. Illustratie voor het achtste toneel van een toneelstuk.

Profetie van Christus over het…

Frans Hogenberg, 1562, prent, RP-P-1988-13

De profetie van Christus over het einde der tijden (Matth. 24). Links krijgen de hongerigen brood uitgereikt. Op de voorgrond doden ten gevolge van de pest.

H. Thomas van Villanueva

Conrad Lauwers, naar Jan Baptist de Wael, 1642 - 1685, prent, RP-P-OB-46.535

De heilige Thomas van Villanueva, gehuld in bisschoppelijk gewaad en omgeven door een stralenkrans, is omringd door armen en zieken die hij geneest. Hij pakt munten uit een geldbuidel en deelt deze uit. Rechts kijken twee geestelijken toe, in de lucht vliegt een engel met een kroon en lelies. In de…

Gezelschap voor een boerenschuur

Jacob Ernst Marcus, 1813, prent, RP-P-1904-2131

Een gezelschap van dames en heren en twee kinderen voor een boerenschuur. Links klimt een man op een ladder.

Drie armen op straat

Cornelis de Wael, 1629, prent, RP-P-OB-61.623

Drie arme mensen lopen op straat. Ze hebben zich ontfermd over drie kinderen. Links op de achtergrond een groep armen die vecht om de aalmoezen die worden uitgedeeld bij de kerk.

Bedelaars ontvangen aalmoes

Pieter Hendricksz. Schut, 1628 - 1650, prent, RP-P-1903-A-23523

Brood- of koekverkoopster, zittend op markt. Naast haar staat een bakker met een plank vol broodjes op zijn hoofd. Voor haar drie blinde bedelaars die om een aalmoes vragen.