Twee wapens

anoniem, 1600 - 1699, prent, BI-1886-1449-23

Twee voorstellingen op een albumblad. Bovenaan een wapen met een liggend hert en een gewei als helmteken. Daaronder een vrouw met het wapen van de familie Bicker. De prenten maken deel uit van een album.

Twee wapens

anoniem, 1611 - 1711, prent, BI-1886-1449-8

Twee voorstellingen op een albumblad. Bovenaan het wapen van Cornelis Bicker, heer van Swieten. De voorstelling was oorspronkelijk onderdeel van de prent getiteld 'Amphitheatrum Vespasiani, nunc vulgo Il Coliseo'. Daaronder een nog niet geïdentificeerd wapen met drie hoorns en vier golven. Daarbij…

Wapen met blanco schilden

anoniem, 1550 - 1650, prent, BI-1886-1449-11

Een wapen met blanco schild, geflankeerd door twee klimmende leeuwen. Daaromheen een lege banderol en veertien lege schilden. De prent maakt deel uit van een album.

Twee wapens

anoniem, 1600 - 1699, prent, BI-1886-1449-16

Twee voorstellingen op een albumblad. Boven een wapen verbonden aan de familie Bicker en De Graeff. Links een gevierendeeld schild met dwarsbalken en helmstokken. Rechts een gevierendeeld schild met twee zwanen en twee troffels. Als helmteken een schop met drie pauwenveren. De tweede voorstelling…

Vier vignetten met wapenschilden

Jan Wandelaar, 1700 - 1759, prent, BI-1886-1449-3

Vier voorstellingen op een albumblad. Bovenaan twee voorstellingen met een wapenschild, beide geflankeerd door personificaties. In het midden een wapenschild omgeven door putti. Eén van de putti steekt een model van een schip in de lucht en heeft een caduceus in de handen. De tweede blaast op een…

Schild met de leeuw van Mark de…

anoniem, 1595, prent, BI-1934-1775-29-7

Schild met de leeuw van Mark de evangelist. Het wapenschild is een fragment van een kaart van Padua. De prent maakt deel uit van een album.

Album met voorstellingen van wapens

diverse vervaardigers, 1550 - 1749, prentalbum, BI-1886-1449

Album met 81 voorstellingen op 28 albumbladen, voorafgegaan door 16 en gevolgd door 24 blanco bladen. De voorstellingen betreffen voornamelijk familiewapens. Daarbij enkele vignetten en blazoenen. Half perkamenten band met platten van sierpapier.

Cartouche met wapenschild waarop…

anoniem, 1608, prent, BI-1934-1775-24-2

Cartouche met wapenschild waarop drie dolfijnen (mogelijk van Joannes Delphinus aan wie de kaart werd opgedragen). Midden boven een cherubijn. Het betreft een fragment van een kaart van Bologna en Vicenza. De prent maakt deel uit van een album.

Man in harnas met wapenschild

Christoffel van Sichem (II), 1645 - 1646, prent, RP-P-2015-17-127-7

Man in harnas met wapenschild. Op het wapenschild een leeuw met het hoofd van een man. Rechts een kerkgebouw en een fontein. De prent maakt deel uit van een album.

Decoratief blad met vers Willem…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-85.666

Decoratief blad met een aanspraak aan Willem Gustaaf Bentinck, in de vorm van een vers van zestien regels, ex tempore gedaan op 15 mei 1787 in de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit te Den Haag. Het blad versierd met in kleuren en goud gedrukte en geschilderde bloemranken, oranjetakken, sterren en het…