Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, BI-B-FM-056

Titelblad van het pamflet: Triumphe tot Amsterdam, over het incomen vanden hooch-gheboren vorst Mauritius prince van Orangien, met een oprechte uytlegginghe op de verthooninghe van alle de Camers, gheschiet den 23. 24. 25. May, anno 1618. Pamflet met een beschrijving van de vertoningen door de…

Wapenschild van familie Slicher,…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-1982-989

Landschap met het wapenschild van de familie Slicher op een naald. Ter linkerzijde Goddelijke Liefde, een vrouwfiguur met een roeispaan en drie putti vergezeld door een hond. Ter rechterzijde Voorzichtigheid, Geschiedenis en een leeuw. Op verso een opdracht in boekdruk in het Nederlands.

Wapen van Dierck Buysero

Abraham Bloteling (mogelijk), 1671, prent, RP-P-1909-2006

Bladzijde uit een boek bedrukt met tekst aan zowel recto en verso. Familiewapen van Dierck Buysero, onder het wapen een opdracht aan Buysero.

Lijkstatie van Willem IV, 1752,…

Iven Besoet, 1752 - 1755, prent, BI-B-FM-084-0

Titelpagina voor de gebonden uitgave van de serie van 41 platen van de begrafenisstoet van stadhouder Willem IV te Delft op 4 februari 1752. Onder de titel een plaat met de wapens van de prins en prinses van Oranje, met twee leeuwen en vaandels.

Wapenschild van de Pachter

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-5

Het wapenschild van de Pachter met dieren die voor de roofmanieren van de pachter staan. Hierbij een vierregelig vers. Illustratie op p. 22: Pachters Traanen, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Wapenschild van Willem IV, prins…

Johannes van der Spyck, 1736 - 1761, prent, RP-P-1911-3515

Het wapenschild van Willem IV, prins van Oranje-Nassau, met onderaan de wapenspreuk: Je Matiendrai.

Bovenste fragment van een allegorie…

Matthijs Pool, naar Arnold Houbraken, 1713, prent, RP-P-OB-65.638

Allegorie ter ere van koningin Anna en haar rol in het bereiken van de Vrede van Utrecht, 1713. Bovenaan een portret van koningin Anna, te midden van scènes van het herstel van de landbouw en de handel dankzij de vrede. Aan de zijkanten de wapenschilden van de partijen in de oorlog.

Portret van Andreas Cruesen

Jacob Pitau, 1654 - 1661, prent, RP-P-1886-A-10496

Portret van Andreas Cruesen, de vijfde aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen. In de marge zijn wapenschild en een vierregelig onderschrift in het Latijn. Onder de prent acht regels in het Latijn in boekdruk.

Portret van Lamoral Claudius Franz,…

Paulus Pontius, naar Nicolaas van der Horst, 1645, prent, RP-P-OB-16.418

Portret van Lamoral Claudius Franz, graaf van Tassis, op 29-jarige leeftijd. Linksonder zijn wapenschild. In de marge een zesregelig lofdicht, in drie kolommen, in het Latijn.

Minerva en Mercurius met…

Clemens Nachtegaal, 1725, prent, RP-P-1938-1983

Een gekroond wapenschild met drie geitenkoppen, geflankeerd door Minerva en Mercurius. In de hoeken Tritons, ieder met een kruik waar water uitstroomt. Drie bladen met tekst in boekdruk in het Nederlands op recto en verso.