Wapenschilden van de leden van de…

Cornelis van Jagen, na 1736 - 1800, prent, RP-P-1908-2471

Onversneden blad met de voor- en…

Jan Wandelaar, 1740, prent, RP-P-OB-61.580

Onversneden blad met de voor-en achterzijde van penningen vervaardigd ter ere van Laurens Jansz. Coster. De voorstellingen verwijzen allemaal naar Laurens Jansz. Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst en de stad Haarlem. Linksboven gemerkt: Pag. 105.

Wapenschild van familie Slicher,…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-1982-989

Landschap met het wapenschild van de familie Slicher op een naald. Ter linkerzijde Goddelijke Liefde, een vrouwfiguur met een roeispaan en drie putti vergezeld door een hond. Ter rechterzijde Voorzichtigheid, Geschiedenis en een leeuw. Op verso een opdracht in boekdruk in het Nederlands.

Vignet met een liefdespaar in een…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.538

Een liefdespaar wandelt in de richting van een vrouw die een lier bespeelt. Aan haar voeten zit Amor. In de lucht op een wolk Juno, die optreedt als beschermster die waakt over het huwelijk. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting met daarin een citaat van de dichter Gaius Valerius…

Blad met de voor- en achterzijde…

Jan Wandelaar, 1740, prent, RP-P-OB-61.581

Voor- en achterzijde van twee penningen. Boven: Portret van Laurens Jansz. Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst. Onder: Landschap met het wapenschild van de stad Haarlem, door twee leeuwen gedragen. In de lucht vliegt Faam. Op de achtergrond een stadsgezicht op Haarlem. (N.5). Links:…

Omlijsting met Minerva en Mercurius

Jan Wandelaar, 1732, prent, RP-P-OB-61.565

Etiket van de stoffenfabriek van Abraham van Wylick. Omlijsting met een leeg kader bekroond met twee wapenschilden. Links staat Minerva die opkijkt naar een putto die een gewoven draperie vasthoudt en een putto met een weegschaal in de handen. Rechts staat Mercurius, aan zijn voeten een haan (hanen…

Ornamentele omlijsting bekroond met…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.587

Ornamentele omlijsting met aan weerszijden twee wapenschilden. Op de lijst troont de Amsterdamse Stedenmaagd. Mercurius strooit een hoorn des overvloeds leeg in haar schoot. Naast haar zit Minerva bij een globe. Op de hoeken twee riviergoden met een medaillon in de handen. In de lijst veertien…

Ornamentele omlijsting bekroond met…

Jan Wandelaar, 1732, prent, RP-P-OB-61.571

Ornamentele omlijsting bekroond met het familiewapen van Wassenaer Obdam, dat door Minerva vastgehouden wordt. Daarboven een ridder met een geheven zwaard in de handen. Links zit de Hollandse Maagd, een lans met vrijheidshoed leunt tegen haar schouder. Voor haar vliegt een putto met een palmtak en…

Grafmonument van paus Adrianus VI

Jan Wandelaar, 1727, prent, RP-P-1908-957

Grafmonument met de tombe van paus Adrianus VI, in de Santa Maria dell'Anima te Rome. In het midden ligt de paus op een sarcofaag (een gisant). Op het timpaan Maria met het Christuskind, geflankeerd door Petrus en Paulus. Aan weerszijden en bekroond met personificaties van de zeven deugden. Bovenaan…

Fragment van titelvignet met een…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1787 - 1828, prent, RP-P-OB-65.693

Een vrouw in klassiek gewaad schrijft op een voetstuk op een vel papier. Op de zuil een wapenschild met een bekroonde kikker bij een boom.