Grafmonument van Duco Martena vna…

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5426

Links en rechts van het grafschrift staan twee halffiguren met hun handen voor het gezicht. Daarboven twee familiewapens van de familie Burmania en Van Juckema. Drie putti houden een baldakijn omhoog met daaronder, links en rechts, rijen wapenschilden. Onderin een rand gedecoreerd met botten,…

Allegorische voorstelling als…

Frederik Ottens, 1725, prent, RP-P-1982-1359

Rond een monument met familiewapen van het geslacht Collen en de wapenschilden van Gunterstein en Tienhoven staan allegorische vrouwenfiguren. Rechts Rechtvaardigheid met naast haar Amor die een fasces draagt. Achter Rechtvaardigheid een vrouw die het Amsterdamse stadswapen toont. Links op de…

Grafmonument

Cornelis Brantsma, naar Sjoerd Bonga, 1822 - 1847, prent, RP-P-OB-27.781

Onder het grafschrift ligt een gebroken zuil met daar omheen een slang, onder de zuil ligt een zwaard. Op de tombe staat een portretbuste. Bovenin twee familiewapens. Links en rechts van het monument hangt een lint met daaraan lege familiewapens.

Bovenste fragment van een allegorie…

Matthijs Pool, naar Arnold Houbraken, 1713, prent, RP-P-OB-65.638

Allegorie ter ere van koningin Anna en haar rol in het bereiken van de Vrede van Utrecht, 1713. Bovenaan een portret van koningin Anna, te midden van scènes van het herstel van de landbouw en de handel dankzij de vrede. Aan de zijkanten de wapenschilden van de partijen in de oorlog.

Gedenksteen met het huis en wapen…

Ulpianus Sprongh, 1699 - 1700, prent, RP-P-1937-1769

Ex libris van Stapert

E.H. Janusch, naar Johannes Wenning Ypesz., 1860 - 1891, ex libris, RP-P-1937-1992