Wapen van Eugenius van Savoye…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-788

Het wapenschild van Eugenius van Savoye omringd door allegorische figuren. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Frans. De prent maakt deel uit van een album.

Namen en wapens in het vorstendom…

Wilhelmus ten Haegh, 1700 - 1799, prent, RP-P-1910-1697

Portret van Christian Thomas Sested

Albert Haelwegh, 1657, prent, RP-P-1955-7

Portret ten halven lijve van Christian Thomas Sested binnen een ovaal waarop een Latijnse tekst. Om zijn hals een ketting met een olifant waarop een kruis, symbool voor de Orde van de Olifant. Links en rechts van hem een zuil, waarnaast twee rijen met familiewapens met bijbehorende namen. Onder hem…

Namen en wapens in het vorstendom…

Wilhelmus ten Haegh, 1700 - 1799, prent, RP-P-1910-1695

Namen en wapens in het vorstendom…

Wilhelmus ten Haegh, 1700 - 1799, prent, RP-P-1910-1696

Wapen van Adriaan Reepmaker

Maria de Haan, 1763 - 1780, prent, RP-P-1937-1967

Het wapenschild van Adriaan Reepmaker, baljuw van Schieland en heer van Strevelshoek, opgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen het devies: "Vivere Cogitare Est".

Allegorie op de Triple Alliantie…

Jacob Groenendijk, naar A. Groenendijk, 1788, prent, RP-P-OB-59.016

Allegorie op de Triple Alliantie uit 1788 in rebusvorm. In het midden het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Provincieën. Daarboven de wapenschilden van Pruisen (links) en het Verenigd Koninkrijk (rechts), opgehouden door engelen en door de hand van God. Naast de wapenschilden drie…

Portret van Karel Emanuel I

Willem de Haen, 1625, prent, RP-P-1913-3435

Portret naar links van Karel Emanuel I in een harnas binnen een ovaal. Daaromheen attributen zoals een harnas en schilden. Onder het portret twee medaillons en drie liggende kannonnen met kanonskogels. Boven het portret een wapen dat wordt vastgehouden door twee leeuwen, geflankeerd door vlaggen.…

Namen en wapens in het vorstendom…

Wilhelmus ten Haegh, 1700 - 1799, prent, RP-P-1910-1699

Portret van Anselmus Boëtius de…

Aegidius Sadeler, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-4992

Anselmus Boëtius de Boodt, lijfarts van Rudolf II. Rondom het portret verschillende wapenschilden en een Latijns opschrift, randschrift en onderschrift met naam en functie.