De Slag bij Waterloo

Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

Keizer Napoleon werd in de Slag bij Waterloo (1815) definitief verslagen. Dit schilderij – het grootste in het Rijksmuseum – verbeeldt de ommekeer in de strijd: de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De overwinning en het einde van twintig jaar oorlog zijn nabij. De…

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Kan in de vorm van een…

Wolff Christof Ritter, ca. 1615, tafelstuk, BK-1958-45

Valentinus wordt krijgsgevangen…

Otto van Veen, 1600 - 1613, schilderij, SK-A-429

Tachtigjarige Oorlog

Claes Jansz. Visscher (II), 1601 - 1652, prent, RP-P-1997-165