De Slag bij Waterloo

Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment dat de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

De Bataven verslaan de Romeinen bij…

Otto van Veen, 1600 - 1613, schilderij, SK-A-424

De Bataven verslaan de Romeinen bij de Rijn. Veldslag met op de voorgrond twee verslagen Romeinse soldaten en een paard, daarachter de oprukkende legers van de Batavieren. Vierde voorstelling in een reeks van twaalf taferelen van de opstand van de Batavieren tegen de Romeinen (SK-A-421/432),…

Vuurgevecht aan de Vaartse Rijn bij…

Jonas Zeuner, 1787 - 1788, schilderij, SK-A-4117

Vuurgevecht aan de Vaartse Rijn bij Jutphaas op 9 mei 1787, 's avonds om tien uur. Rechts de Utrechtse patriotten, links de troepen van de stadhouder. Rechts staan de Utrechtse patriottische troepen en vuren staand en met kanonnen op de Amersfoortse Prinsgezinde troepen links. Aan beide zijden…

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Lampetkan en schaal met veld- en…

Adam van Vianen (I), 1614, schaal, BK-AM-17-A

Schaal, gedreven en geheel verguld, versierd met lage reliëfs betrekking hebbende op veld- en zeeslagen uit de Tachtigjarige Oorlog. Op het plat van de schaal, binnen een rand van oranjetakken, de slag bij Nieuwpoort met het onderschrift: Vlaenderen 2 July 1600. Op de rand, gescheiden door…

Slag bij Carthago

Georg Pencz, naar Giulio Romano, 1549, prent, RP-P-OB-11.096

De troepen van Maximinianus in gevecht met de soldaten van Gordianus bij Carthago. Soldaten beklimmen met ladders de vestingmuren.

De troepen van Ferdinando I de'…

Jacques Callot, naar Matteo Rosselli, 1614 - 1620, prent, RP-P-OB-20.633

Op de voorgrond strijden de soldaten van Ferdinando I de' Medici bij een stadspoort tegen Turkse soldaten. Op de achtergrond vertrekken zij door een andere stadspoort met hun oorlogsbuit. Onder de voorstelling een lege marge. Deze prent is onderdeel van een serie van 16 prenten (plus 2 onvoltooide…

Galeien van Cosimo II de' Medici…

Jacques Callot, 1617, prent, RP-P-OB-20.640

Vier galeien (van Cosimo II de' Medici) hebben een (Turks) schip (de 'Bertone') omsingeld. Er vinden wederzijdse beschietingen plaats. Op de achtergrond nog een (Turks) schip (de 'Petaccio'). Onder de voorstelling een verklarend onderschrift in het Italiaans. Deze prent is onderdeel van een serie…

Veldslag

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.671

Op een veld strijden vele ruiters met elkaar. Op de achtergrond is tevens een gevecht tussen infanteristen zichtbaar. Onder de voorstelling een zesregelig Frans vers. Deze prent is onderdeel van een serie van 17 (18 incl. titelprent) prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…

Kaart in de vorm van een waaier

Jacques Callot (verworpen toeschrijving), naar Jacques Callot, 1625 - 1675, prent, RP-P-OB-21.106

Waaiervormige kaart van een kustgebied, waarschijnlijk Orbitello (Orbetello) en Porto Ercole. Op de kust zijn legerkampen, torens en schansen zichtbaar. In het water liggen groepjes schepen. Links op de achtergrond vindt een zeeslag plaats. Om de voorstelling een waaiervormige cartouche, bestaande…