De Slag bij Waterloo

Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment dat de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

De Bataven verslaan de Romeinen bij…

Otto van Veen, 1600 - 1613, schilderij, SK-A-424

De Bataven verslaan de Romeinen bij de Rijn. Veldslag met op de voorgrond twee verslagen Romeinse soldaten en een paard, daarachter de oprukkende legers van de Batavieren. Vierde voorstelling in een reeks van twaalf taferelen van de opstand van de Batavieren tegen de Romeinen (SK-A-421/432),…

Vuurgevecht aan de Vaartse Rijn bij…

Jonas Zeuner, 1787 - 1788, schilderij, SK-A-4117

Vuurgevecht aan de Vaartse Rijn bij Jutphaas op 9 mei 1787, 's avonds om tien uur. Rechts de Utrechtse patriotten, links de troepen van de stadhouder. Rechts staan de Utrechtse patriottische troepen en vuren staand en met kanonnen op de Amersfoortse Prinsgezinde troepen links. Aan beide zijden…

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Lampetkan en schaal met veld- en…

Adam van Vianen (I), 1614, schaal, BK-AM-17-A

Schaal, gedreven en geheel verguld, versierd met lage reliëfs betrekking hebbende op veld- en zeeslagen uit de Tachtigjarige Oorlog. Op het plat van de schaal, binnen een rand van oranjetakken, de slag bij Nieuwpoort met het onderschrift: Vlaenderen 2 July 1600. Op de rand, gescheiden door…

Illustratie bij Canto III van…

Antonio Tempesta, 1565 - 1630, prent, RP-P-OB-38.081

Een strijd voor de stadsmuren van Jeruzalem. Italiaanse versregels door Tasso in twee kolommen in bovenmarge.

Illustratie bij Canto IX van…

Antonio Tempesta, 1565 - 1630, prent, RP-P-H-OB-25.975

Een kluwen van strijdende soldaten te paard. Op de grond liggen dode paarden en soldaten. Op de achtergrond zweeft de aartsengel Michaël over Jeruzalem en jaagt demonen weg. Italiaanse versregels door Tasso in twee kolommen in ondermarge.

De nederlaag van de Ethiopiërs

Antonio Tempesta, 1613, prent, RP-P-OB-37.455

Mozes en zijn leger verslaan de Ethiopiërs. Mozes zit te paard, op de rug gezien, en kijkt uit over het dal waar de strijd aan de gang is. Titel en onderschrift in het Latijn in de ondermarge. Oorspronkelijk genummerd 5 in voorstelling naast monogram van Tempesta, maar hier weggekrast.

Gevechten in de Schaarbeekstraat in…

Paulus Lauters, 1830 - 1831, prent, RP-P-OB-88.106

Gevechten tussen de Nederlandse troepen en Belgische opstandelingen in de Schaarbeekstraat te Brussel 25 september 1830. Onderdeel van een recueil met platen over de gebeurtenissen tijdens de Belgische Revolutie in Brussel, Antwerpen en andere steden in de periode 25 augustus 1830 tot 27 maart 1831.

Soldaten te paard in gevecht op een…

Stefano della Bella, 1620 - 1664, prent, RP-P-OB-34.504