Schutters van wijk II onder leiding…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Titelprent voor prentserie…

Jacques Callot, 1622 - 1623, prent, RP-P-OB-20.910

Man, gekleed in lompen, op de rechterzijde gezien, zijn rechterarm in een mitella, lopend met een vlag over zijn linkerschouder met de woorden 'Capitano de Baroni'. Op de achtergrond een stoet pelgrims en landlopers bij een kerkje. Dit is de titelprent voor een serie van 24 prenten met bedelaars en…

Nederlaag van het Ottomaanse leger…

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1904-306

Titelprent uit een boek over de overwinning van de coalitie Polen-Oostenrijk en het Heilig Roomse Rijk op het Ottomaanse leger. De prent toont het slagveld van de bevrijding van Wenen in 1683. In het midden van de prent de Poolse koning Jan Sobieski, die zich te paard een weg baant door een…

Portret van Leopold Willem van…

Paulus Pontius, naar Giovanni Paolo Schor, 1649, prent, RP-P-1908-706

Allegorisch portret van Leopold Willem, aartshertog van Oostenrijk en landvoogd der Zuidelijke Nederlanden. Het portret wordt omringd door vlaggen en militaire attributen. In de lucht blaast Faam de bazuin.

Ruiter met vaandel

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1599, prent, RP-P-1889-A-15046

Een geharnaste man te paard, naar links rijdend, met een vaandel (ruitervaandel of cornet) in de rechterhand. Naast hem loopt een jongeman met een stok over de linkerschouder (waaraan - buiten beeld - ongetwijfeld ook een vaandel hangt). Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde…

Officieren met ‘ganzenbuiken’

Hendrick Goltzius, 1587, prent, RP-P-OB-4639

Op de voorgrond de vaandeldrager, in de achtergrond is de stad Haarlem te zien. Pendant van de prent van de kapitein van de infanterie uit 1587.

Ruiter met vaandel

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1640, prent, RP-P-OB-10.432

Een geharnaste man te paard, naar links rijdend, met een vaandel (ruitervaandel of cornet) in de rechterhand. Naast hem loopt een jongeman met een stok over de linkerschouder (waaraan - buiten beeld - ongetwijfeld ook een vaandel hangt). Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde…

Vaandrig

Hendrick Goltzius, 1580 - 1584, prent, RP-P-OB-10.196

Portret van een man met een vaandel over zijn rechterschouder. Onduidelijk wie hij is; als identificaties zijn genoemd C. de Wetthem, Gerrit Cornelisz. Velserman en Gerrit van Schooten Jansz., vaandrig te Haarlem. Op de achtergrond een veldslag. Onder de voorstelling een vierregelig Frans gedicht.

Vaandeldrager met vaandel van…

Virgilius Solis, naar Urs Graf, 1524 - 1562, prent, RP-P-OB-54.443