uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

715 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

A. Loosjes Willem Kok, 1792, prent, RP-P-1878-A-2160

Titelpagina voor 'Historiesch schouwtooneel van 's waerelds lotgevallen in het jaar 1792', met onder de titel een allegorische afbeelding. In het midden van de afbeelding een stuk steen waar '1792' op staat. Voor de steen vliegt een engeltje met een zeis en rechts liggen de hoorn des overvloeds, een…

Jan Voorman Abraham Jacobsz. Hulk, 1785, prent, RP-P-OB-47.217

In de rechter benedenhoek de personificaties van eigenbaat, heerszucht, staatszucht, list en huichelarij. Zij worden verdreven door de bewapende mannen en de Hollandse leeuw. Rechts een gedenkteken met wapenschilden. Een standbeeld met vrijheidslans, voorstellende de Vrijheid, wordt links opgericht.…

Arnold Loemans, 1632 - 1661, prent, RP-P-1909-4524

Portret van Giovan Luigi 'Chiappino' Vitelli, markies van Cetona en generaal in het Spaanse leger van Vlaanderen. Rond het portret een lijst met diverse wapens en legerattributen, bovenin Minerva met lauwerkrans. Portret rechtsboven gemerkt: fol. 324. Gedrukt van twee platen.

Hans Vredeman de Vries, Gerard de Jode Johannes of Lucas van Doetechum, 1572, prent, RP-P-1998-369

Vier verticale trofeeën met harnassen en wapens: in de derde van links onderaan een wapentent, rechts midden een trommel. Uit serie, bestaande uit een titelblad en 16 bladen.

Hans Vredeman de Vries, Gerard de Jode Johannes of Lucas van Doetechum, 1572, prent, RP-P-1998-376

Twee halve cirkelvormige randen met trofeeën van wapens en muziekinstrumenten, onder een horizontaal compartiment met trofee van harnassen en wapens. Uit serie, bestaande uit een titelblad en 16 bladen.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1763, prent, RP-P-OB-67.329

Portret van Laurens Reael, gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië van 1616 tot 1618. Sedert 1625 bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie te Amsterdam. Het portret is omgeven door wapens, boeken, een olijftak en een vlag van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1763, prent, RP-P-OB-67.343

Portret van Joan van Hoorn, gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië van 1704 tot 1709. Naast het portret een knuppel, kanon, vlaggen en een pijlenhouder met pijlen.

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.652

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.669

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…