739 resultaten gevonden


Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Pieter Tanjé, 1745, prent, RP-P-OB-65.045

Drie portretten onder elkaar van Eugenius van Savoye, hertog John Churchill van Marlborough en Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau. Zij waren alledrie belangrijke veldheren tijdens de Spaanse Successieoorlog. Rond de portretten militaire attributen als speren, kanonnen, trompetten en…

Raphaël Sadeler (I), 1588 - 1595, prent, RP-P-OB-7568

Een allegorie op Spanje. In het midden onder een boom de goden Juno (vruchtbaarheid) en Mars (oorlog). Juno houdt een scepter en een granaatappel in de handen. Op haar schoot de Spaanse kroon. Mars heeft een vlag in zijn hand. Rondom hen op de grond liggen wapentuig, een wereldbol met erop Amerika,…

Pieter Jansz. Quast Salomon Savery, 1630 - 1665, prent, RP-P-OB-5613

De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van gewapende officieren en soldaten, gekleed volgens de Nederlandse mode ca. 1625-1635.

Hendrick Goltzius, Johann Bussemacher Raphael de Mey, 1580 - 1600, prent, RP-P-1892-A-16763

Een staande soldaat houdt met beide handen zijn piek vast. Op de achtergrond in het landschap een tentenkamp en soldaten. Onderaan in de marge een vierregelige vers in het Duits.

Caspar Specht anoniem, 1702 - 1719, prent, RP-P-1921-548

Blad met een overzicht van de namen en wapens van de leden van de vroedschap van de stad Utrecht vanaf 1618 tot 1719.

Pieter Schenk (I), 1703, prent, RP-P-OB-83.039-17

Blad met een overzicht van allerlei soorten werktuigen en wapens gebruikt in de vestingbouw, diagrammen en doorsneden van vestingen, typen legerkampen, soorten schepen etc, 1703. Opschriften in de voorstelling in het Frans, onderaan de legenda 1-84 in het Nederlands. Blad XXXIII in: Schouwburg van…

Christoffel van Sichem anoniem (I) , Cornelis Anthonisz., 1707 - 1708, prent, RP-P-1892-A-17494

Nieuwjaarswens van de klokkenluiders van de Oude Kerk te Amsterdam aan de burgerij van Amsterdam voor het jaar 1708. Bovenaan een gezicht op Amsterdam vanaf het IJ. In het midden een vers in 2 kolommen. Onderaan een strook met de wapens van vijf Heren van Brederode.

Barent Beeck Jan Luyken, 1691, prent, RP-P-1896-A-19368-866

Prent rechtsboven gemerkt: Fig. 18.

atelier van Bernard Picart, 1709, prent, RP-P-OB-51.009

Titelpagina met het portret van de schrijver Joachim Faultrier. De omlijsting van het portret wordt omringd door boeken, een globe, een schrijfveer en diverse wapens. In het kader de titel in het Latijn. Daaronder het wapenschild van de geportretteerde.