Schutters van wijk II onder leiding…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Portret van Kenau Simonsdochter…

Pieter Anthony Wakkerdak, 1740 - 1774, prent, RP-P-OB-17.603

Kenau Simonsdochter Hasselaer is bewapend en heeft op haar rechterarm een medaillon met de Hollandse Leeuw.

Allegorie op de burgerbewapening,…

Abraham Jacobsz. Hulk, naar P. Coijon, 1785, prent, RP-P-OB-47.217

In de rechter benedenhoek de personificaties van eigenbaat, heerszucht, staatszucht, list en huichelarij. Zij worden verdreven door de bewapende mannen en de Hollandse leeuw. Rechts een gedenkteken met wapenschilden. Een standbeeld met vrijheidslans, voorstellende de Vrijheid, wordt links opgericht.…

Titelpagina voor Historiesch…

Willem Kok, 1792, prent, RP-P-1878-A-2160

Titelpagina voor 'Historiesch schouwtooneel van 's waerelds lotgevallen in het jaar 1792', met onder de titel een allegorische afbeelding. In het midden van de afbeelding een stuk steen waar '1792' op staat. Voor de steen vliegt een engeltje met een zeis en rechts liggen de hoorn des overvloeds, een…

Kopie naar De Nachtwacht

Gerrit Lundens, ca. 1642 - ca. 1655, schilderij, SK-C-1453

Het korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Kleine kopie naar het origineel van Rembrandt.

Drie putti met wapenrusting

anoniem, naar Monogrammist IB (16e eeuw), Georg Pencz, 1525 - 1580, prent, RP-P-OB-3094

Drie putti met een wapen, schild, harnas en helm. Kopie in spiegelbeeld.

Titelprent voor de prentserie 'De…

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.652

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…

Titelprent voor de prentserie 'De…

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.669

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…

Portret van Johann Geyso

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1651, prent, RP-P-1938-571

Busteportret van Johann Geyso, in harnas. Rechtsonder: 95. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde en een randschrift in het Latijn. In de cartouche een vierregelig onderschrift in het Latijn. Op de voorgrond diverse wapens, een lier en een caduceus.…