Schutters van wijk II onder leiding…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Portret van Johann Geyso

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1651, prent, RP-P-1938-571

Busteportret van Johann Geyso, in harnas. Rechtsonder: 95. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde en een randschrift in het Latijn. In de cartouche een vierregelig onderschrift in het Latijn. Op de voorgrond diverse wapens, een lier en een caduceus.…

Allegorie op de burgerbewapening,…

Abraham Jacobsz. Hulk, naar P. Coijon, 1785, prent, RP-P-OB-47.217

In de rechter benedenhoek de personificaties van eigenbaat, heerszucht, staatszucht, list en huichelarij. Zij worden verdreven door de bewapende mannen en de Hollandse leeuw. Rechts een gedenkteken met wapenschilden. Een standbeeld met vrijheidslans, voorstellende de Vrijheid, wordt links opgericht.…

Kopie naar De Nachtwacht

Gerrit Lundens, ca. 1642 - ca. 1655, schilderij, SK-C-1453

Het korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Kleine kopie naar het origineel van Rembrandt.

Soldaat die met zijn laadstok kruit…

Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1606, tekening, RP-T-00-526

Een soldaat, ten voeten uit, naar rechts, die met zijn linkerhand bij zijn linkerdijbeen een roer (een bepaald type vuurwapen) vasthoudt en met zijn rechterhand zijn laadstok in de loop brengt, om kruit en kogel aan te duwen (nr. 26), ca. 1600. Plaat 26 in de instructies voor het hanteren van de…

Soldaat die zijn spies met zijn…

Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1606, tekening, RP-T-00-533

Een soldaat, ten voeten uit, die een spies (lans) met zijn linkerhand bij zijn rechterzijde draagt, de punt schuin omhoog gericht. Dit is de tweede handeling voor het laten zakken van de spies om onder een overwelving door te kunnen. Ontwerptekening voor plaat 13 in de instructies voor het hanteren…

Drie putti met wapenrusting

anoniem, naar Monogrammist IB (16e eeuw), Georg Pencz, 1525 - 1580, prent, RP-P-OB-3094

Drie putti met een wapen, schild, harnas en helm. Kopie in spiegelbeeld.

Titelprent voor de prentserie 'De…

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.652

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…

Titelprent voor de prentserie 'De…

Jacques Callot, 1633, prent, RP-P-OB-20.669

Franse tekst in cartouche in de vorm van een groot tablet. Op de voorgrond wapens, kogels, trommels en een kroon. Aan weerszijden van het tablet soldaten. Onder de voorstelling een lege marge. Dit is de titelprent voor een serie van 17 prenten met voorstellingen van diverse soorten ellende die…