Het Sint-Nicolaasfeest

Jan Havicksz. Steen, 1665 - 1668, schilderij, SK-A-385

Interieur waarin een familie het Sint Nicolaasfeest viert. In het midden een meisje met in haar armen een Johannes de Doper-pop en een emmer met snoep. Links een huilende jongen die een roe in zijn schoen heeft gekregen. Naast de moeder met uitgestoken armen staat een lachende jongen met een…

Sinterklaasavond

Simon Andreas Krausz, 1770 - 1825, prent, RP-P-1882-A-5210

Voor Sint Nicolaas - getooid met een muts en een mand met spullen aan de arm - heeft zich een groep kinderen verzameld. Achter de kinderen staan een man en een vrouw met een baby. Sint Nicolaas spreekt tot de kinderen terwijl hij wordt bijgelicht door een walmende kaars.

Sint Nicolaasfeest

Johannes de Mare, naar Jan Havicksz. Steen, 1829, prent, RP-P-OB-22.765

Interieur waarin een familie het Sint Nicolaasfeest viert. In het midden een meisje met in haar armen een Johannes de Doper-pop en een emmer met snoep. Links een huilende jongen die een roe in zijn schoen heeft gekregen. Naast de moeder met uitgestoken armen staat een lachende jongen met een…

Sint Nicolaasfeest

Jacob Houbraken, naar Cornelis Troost, 1761, prent, RP-P-1918-2162

In een interieur viert een gezin het Sint Nicolaasfeest. De vader zit bij de haard te lezen, achter hem laten twee dochters hun poppen zien die ze hebben gekregen. Op de grond snoept een kind met een schaal met koek en snoepgoed. Links een huilende jongen die alleen een roe heeft gekregen; de…

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

St. / Nicolaas

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-1985-116

St. Nicolaas op een steigerend paard. Snoepgoed valt uit zijn zak. Genummerd rechtsboven: No. 54.

Ziet bisschop Sint Niklaas, ô…

J. Robyn, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.926

Blad met een grote voorstelling van Sint Nicolaas te paard, die snoep en speelgoed uitdeelt aan kinderen op straat. Op de achtergrond Sint Nicolaas te paard op het dak. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 87.

St. Nicolaas

Lutkie & Cranenburg, 1848 - 1881, prent, RP-P-OB-47.228

Blad met 12 voorstellingen over Sint Nicolaas en het Sinterklaasfeest. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Rechtsboven genummerd: no. 98.

St. Nicolaas

Lutkie & Cranenburg, 1848 - 1881, prent, RP-P-OB-207.192

Blad met 12 voorstellingen over Sint Nicolaas en het Sinterklaasfeest. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Rechtsboven genummerd: no. 98.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.599

Blad met een grote voorstelling van een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No.…