Oud huisraad op een binnenplaatsje…

Emanuel Murant, 1632 - 1700, tekening, RP-T-1975-47

Man en een vrouw dragen huisraad op…

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1629 - 1634, tekening, RP-T-1879-A-2

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor decoratief glaspaneel…

Carel Adolph Lion Cachet, 1874 - 1945, tekening, RP-T-1969-646

Studieblad met meubels en…

Gerrit Willem Dijsselhof, ca. 1916, tekening, RP-T-1969-975

Tekeningen op verso van een brief aan Dijsselhof van de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten onder Beheer van Bestuurderen der Maatschappij Arti et Amicitiae dat zijn tekening is uitgekozen voor de verloting en dat hem daarvoor een som van 400 gulden wordt geboden.

Tobbe valt van een trap en een…

Willem Steelink (II), ca. 1888 - ca. 1893, tekening, RP-T-2015-41-1528

Twee boekillustraties. Links valt een tobbe met water van een trap. Een jongen kijkt geschrokken naar de vliering, waar een figuur met opgeheven armen staat. Rechts zit een oude vrouw op een bank in een interieur. Samen met een jongen en meisje bekijkt ze een prent in een boek.

Kinderen verhuizen spullen door een…

Bernardina Midderigh-Bokhorst, 1890 - 1970, tekening, RP-T-2015-41-1087

Een jongen en twee meisjes verhuizen spullen en meubels, waaronder een stoel en een poppenledikant, door een gang. De voorste jongen loopt achter een man aan die een tafel door de voordeur draagt.

Meubelonderdelen

George Hendrik Breitner, ca. 1886 - 1923, tekening, RP-T-1949-179-4(V)

Ontwerp voor decoratief glaspaneel…

Carel Adolph Lion Cachet, ca. 1874 - ca. 1945, tekening, RP-T-1969-647