Slaapkamer van Prins Maurits

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1600 - 1662, tekening, RP-T-1891-A-2471

Een slaapkamer waarvan de muren met wandtapijten en schilderijen zijn behangen. Links een hemelbed, vier stoelen zijn tegen de wand onder het raam geschoven. Over de tafel tegen de rechterwand is een kleed gedrapeerd. Aan de andere kant van de kamer bevindt zich de schouw. Mogelijk het slaapvertrek…

Ontwerp voor een kleed

Carel Adolph Lion Cachet, 1874 - 1945, tekening, RP-T-1969-751B

Huwelijksvoltrekking in een…

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2088

Een bruidspaar en een geestelijke in een interieur, twee heren bij een gordijn. Prent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Portret van David Vlugh

Hendrik Bary, naar Jan de Bisschop, 1657 - 1707, prent, RP-P-BI-620

Portret van schout-bij-nacht David Vlugh. Op de achtergrond een wandtaptijt met een zeekaart.

Tapijt met voorstelling van Anna op…

Johann Baptist Obernetter (toegeschreven aan), 1869 - 1887, fotomechanisch procedé, RP-F-00-695

Gewirkter Teppich (niederrheinische Schule) Dem Besuch der Mutter Anna bei Maria darstellend. 1480-1520.

Ontwerp voor een kleed met…

Carel Adolph Lion Cachet, ca. 1874 - ca. 1945, tekening, RP-T-1969-629

Gesprek tussen Peter Fix en de…

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1783, prent, RP-P-OB-14.601