De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

De Dood en de bisschop

Heinrich Aldegrever, naar Hans Holbein (II), 1541, prent, RP-P-OB-2759

Een bisschop, bij de hand genomen door de Dood, lopend door een landschap. Bij een knotwilg staat een herder met zijn kudde schapen. Onder de voorstelling een drieregelige tekst in het Latijn. Zevende prent uit een serie van acht over zonde en dood.

Een familie verrast door de Dood

anoniem, naar Lucas van Leyden, 1523 - 1599, prent, RP-P-OB-1775

De levensfasen van de mens verbeeld door twee kinden, twee jonge mensen en twee oude. De Dood met mantel en zandloper, begeleid door vrouw met doodshoofd in handen. In de lucht Cupido met pijl en boog.

Allegorische voorstelling met…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1911-2988

Allegorische voorstelling met verschillende personificaties rond een graftombe. Een skelet probeert de op de tombe liggende man met een speer te raken. In de lucht vliegen duivelse figuren. Aan de voet van de graftombe zit een putto te huilen.

Gesluierde vrouw voor het vagevuur

Simon Fokke, 1749, prent, RP-P-OB-50.897

Een gesluierde vrouw staat voor het hellevuur en kijkt angstig om naar de engelen die nog boven haar vliegen. Boven haar hoofd brandt een vlammetje, symbool van geloofsijver. Aan haar voeten een vlammenzee met een duivels beest dat vuur richting twee engeltjes spuugt. In de verte zetelt rechts…

Mannen en vrouwen op vlucht voor de…

Cornelis van Dalen (I), naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1612 - 1665, prent, RP-P-1884-A-7734

Een menigte mannen en vrouwen vlucht voor de dood die met beide handen een spade zwaait. In de paniek valt een mand met eieren en rent iedereen alle kanten uit. In de ondermarge een Nederlands vers dat de spot drijft.

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-332

De mens is door Waarheid een oprechte leerling van Christus (Discipulus Christi) geworden. Waarheid snijdt het koord door tussen de mens en de Dood (Mors, een skelet), de Duivel (Diabolus, half demon en half mens), de Zonde (Peccatum, een sater) en het Vlees (Caro, een naakte vrouw met een…

Allegorie op dood van Lodewijk XV

Gilles Demarteau, naar Charles Nicolas Cochin (II), 1774, prent, RP-P-BI-7023

Allegorie op dood van Lodewijk XV met personificaties van de Tijd en godinnen, onder andere Minerva. Op voorgrond de Dood op de rug gezien en vrouw met rouwsluier. Boven in stralend licht het wapen van de Dauphins.

Nadenkende man te midden van de…

Jacob Ernst Marcus, naar Jacob Smies, 1807, prent, RP-P-1911-3094

Een man staat tussen talloze figuren die zich bezighouden met eten, spel en studie. Rechts de Dood tussen de wolken verschijnt en links Vader Tijd. Rechts wordt kaart gespeeld, gebiljart en geduelleerd. Kolfspelers op de achtergrond. Links een man omgeven door etenswaren en een man bij een geldkist…

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-OB-51.199

Landschap met op de voorgrond Liefde en Dood die hun pijlen delen. Rechts een oude man die een jonge vrouw verleidt. Op de achtergrond mannen en vrouwen die door de Dood met pijlen neergeschoten zijn, minnende paren en een begrafenisstoet. In de lucht Jupiter op een wolk.