De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Nadenkende man te midden van de…

Jacob Ernst Marcus, naar Jacob Smies, 1807, prent, RP-P-1911-3094

Een man staat tussen talloze figuren die zich bezighouden met eten, spel en studie. Rechts de Dood tussen de wolken verschijnt en links Vader Tijd. Rechts wordt kaart gespeeld, gebiljart en geduelleerd. Kolfspelers op de achtergrond. Links een man omgeven door etenswaren en een man bij een geldkist…

Mannen en vrouwen op vlucht voor de…

Cornelis van Dalen (I), naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1612 - 1665, prent, RP-P-1884-A-7734

Een menigte mannen en vrouwen vlucht voor de dood die met beide handen een spade zwaait. In de paniek valt een mand met eieren en rent iedereen alle kanten uit. In de ondermarge een Nederlands vers dat de spot drijft.

Kind met geld en muziekinstrument…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1624, prent, RP-P-BI-2225

Dood en Cupido schieten elkaars…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar David Vinckboons, 1595, prent, RP-P-1949-266

De Dood en Cupido hebben onwetend hun pijlen geruild. Een oude man houdt de hand vast van een jonge vrouw, zij zitten bij een open graf. Achter hen richt de Dood zijn pijlen van liefde op hen. Een aap met een bril rooft de beurs van de man leeg. Cupido gebruikt de dodelijke pijlen van de Dood. Een…

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-332

De mens is door Waarheid een oprechte leerling van Christus (Discipulus Christi) geworden. Waarheid snijdt het koord door tussen de mens en de Dood (Mors, een skelet), de Duivel (Diabolus, half demon en half mens), de Zonde (Peccatum, een sater) en het Vlees (Caro, een naakte vrouw met een…

Allegorische voorstelling met…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1911-2988

Allegorische voorstelling met verschillende personificaties rond een graftombe. Een skelet probeert de op de tombe liggende man met een speer te raken. In de lucht vliegen duivelse figuren. Aan de voet van de graftombe zit een putto te huilen.

Gesluierde vrouw voor het vagevuur

Simon Fokke, 1749, prent, RP-P-OB-50.897

Een gesluierde vrouw staat voor het hellevuur en kijkt angstig om naar de engelen die nog boven haar vliegen. Boven haar hoofd brandt een vlammetje, symbool van geloofsijver. Aan haar voeten een vlammenzee met een duivels beest dat vuur richting twee engeltjes spuugt. In de verte zetelt rechts…

Ornamentele omlijsting met…

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-OB-51.416

Ornamentele omlijsting met de titel in het Frans, geflankeerd door de Dichtkunst en de Schilderkunst. Bij de Schilderkunst is een doek voor de mond gebonden. Dit verwijst naar Horatius' Ut pictura poesis (Poëzie is zoals schilderkunst). De omlijsting is bekroond met een cartouche waarin Amor. Onder…

De dood komt de schoonheid ophalen

Johann Theodor de Bry, naar Crispijn van de Passe, 1596, prent, RP-P-BI-5236

Alles, zelfs de schoonheid, moet eens sterven: de dood, in de gedaante van een skelet, staat naast een elegante dame met een bloem in de hand, voor een tuin met pergola. Hij houdt haar zijn zandloper voor en voert haar in een omhelzing met zich mee.