De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Dood en Cupido schieten elkaars…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar David Vinckboons (I), 1595, prent, RP-P-1949-266

De Dood en Cupido hebben onwetend hun pijlen geruild. Een oude man houdt de hand vast van een jonge vrouw, zij zitten bij een open graf. Achter hen richt de Dood zijn pijlen van liefde op hen. Een aap met een bril rooft de beurs van de man leeg. Cupido gebruikt de dodelijke pijlen van de Dood. Een…

Kind met geld en muziekinstrument…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1624, prent, RP-P-BI-2225

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-332

De mens is door Waarheid een oprechte leerling van Christus (Discipulus Christi) geworden. Waarheid snijdt het koord door tussen de mens en de Dood (Mors, een skelet), de Duivel (Diabolus, half demon en half mens), de Zonde (Peccatum, een sater) en het Vlees (Caro, een naakte vrouw met een…

Allegorische voorstelling met…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1911-2988

Allegorische voorstelling met verschillende personificaties rond een graftombe. Een skelet probeert de op de tombe liggende man met een speer te raken. In de lucht vliegen duivelse figuren. Aan de voet van de graftombe zit een putto te huilen.

Gesluierde vrouw voor het vagevuur

Simon Fokke, 1749, prent, RP-P-OB-50.897

Een gesluierde vrouw staat voor het hellevuur en kijkt angstig om naar de engelen die nog boven haar vliegen. Boven haar hoofd brandt een vlammetje, symbool van geloofsijver. Aan haar voeten een vlammenzee met een duivels beest dat vuur richting twee engeltjes spuugt. In de verte zetelt rechts…

Mannen en vrouwen op vlucht voor de…

Cornelis van Dalen (I), naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1612 - 1665, prent, RP-P-1884-A-7734

Een menigte mannen en vrouwen vlucht voor de dood die met beide handen een spade zwaait. In de paniek valt een mand met eieren en rent iedereen alle kanten uit. In de ondermarge een Nederlands vers dat de spot drijft.

De ouderdom

Cornelis Dusart, 1680 - 1704, prent, RP-P-OB-17.044

Twee oude mannen en een oude vrouw bij de haard. De mannen roken en drinken en de vrouw heeft een kom soep in de handen. Aan de muur hangt een prent met de personificatie van de dood. De prent is onderdeel van een reeks van vier prenten over de leeftijden van de mens.

De Dood en de bisschop

Heinrich Aldegrever, naar Hans Holbein (II), 1541, prent, RP-P-OB-2759

Een bisschop, bij de hand genomen door de Dood, lopend door een landschap. Bij een knotwilg staat een herder met zijn kudde schapen. Onder de voorstelling een drieregelige tekst in het Latijn. Zevende prent uit een serie van acht over zonde en dood.

Een familie verrast door de Dood

anoniem, naar Lucas van Leyden, 1523 - 1599, prent, RP-P-OB-1775

De levensfasen van de mens verbeeld door twee kinden, twee jonge mensen en twee oude. De Dood met mantel en zandloper, begeleid door vrouw met doodshoofd in handen. In de lucht Cupido met pijl en boog.