Schutters van wijk II onder leiding…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Portret van een meisje in het blauw

Johannes Cornelisz. Verspronck, 1641, schilderij, SK-A-3064

Portret van een meisje in het blauw. Staande, ten halven lijve, in de handen een veren waaier.

Stilleven met pauwen

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1639, schilderij, SK-A-3981

Stilleven met pauwen. Een meisje leunt op het kozijn van een stenen venster kijkt naar twee dode pauwen. Een pauw hangt aan het openstaande vensterluik, de andere ligt op een stenen plint bij een plas bloed; op de plint staat ook een mand met fruit.

Meisjesportret

Jacques Francois Joseph Saly, ca. 1750, beeldhouwwerk, BK-NM-12253

Een vrouw met een kind in een…

Pieter de Hooch, ca. 1656 - ca. 1660, schilderij, SK-A-182

Een vrouw met een kind in een kelderkamer met tegelvloer. Een jonge vrouw reikt een klein meisje een kan met deksel. Links en rechts doorkijkjes naar andere kamers. In de kamer rechts staat het venster open, bij het raam een stoel met kussen, aan de muur een schilderij met een mansportret.

Ontwakend meisje

Arnoud Schaepkens, 1831 - 1904, prent, RP-P-1913-4754

Meisje staand bij een omgevallen…

Pieter Christoffel Wonder, 1790 - 1852, tekening, RP-T-1958-26

Meisje met een paard

Jozef Israëls, 1834 - 1911, tekening, RP-T-1980-93(V)

Portret van een meisje

Pieter van Bleeck, 1751, prent, RP-P-BI-1151

Meisje dat haar rok optilt

Anthonie Willem Hendrik Nolthenius de Man, 1828, prent, RP-P-1882-A-5298