Schutters van wijk II onder leiding…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642, schilderij, SK-C-5

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van…

Portret van een meisje in het blauw

Johannes Cornelisz. Verspronck, 1641, schilderij, SK-A-3064

Portret van een meisje in het blauw. Staande, ten halven lijve, in de handen een veren waaier.

Stilleven met pauwen

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1639, schilderij, SK-A-3981

Stilleven met pauwen. Een meisje leunt op het kozijn van een stenen venster kijkt naar twee dode pauwen. Een pauw hangt aan het openstaande vensterluik, de andere ligt op een stenen plint bij een plas bloed; op de plint staat ook een mand met fruit.

Een vrouw met een kind in een…

Pieter de Hooch, ca. 1656 - ca. 1660, schilderij, SK-A-182

Een vrouw met een kind in een kelderkamer met tegelvloer. Een jonge vrouw reikt een klein meisje een kan met deksel. Links en rechts doorkijkjes naar andere kamers. In de kamer rechts staat het venster open, bij het raam een stoel met kussen, aan de muur een schilderij met een mansportret.

Meisjesportret

Jacques Francois Joseph Saly, ca. 1750, beeldhouwwerk, BK-NM-12253

Portret van Ineke Broekman

Julie de Graag, 1916, prent, RP-P-1935-877

Portret van Ineke Broekman als meisje.

Staand meisje met een mand in de…

Pieter Christoffel Wonder, 1790 - 1852, tekening, RP-T-1892-A-2741

Staand meisje met een hoed in de…

Pieter Christoffel Wonder, 1790 - 1852, tekening, RP-T-1892-A-2739

Gezicht op een dorp of stad en twee…

George Hendrik Breitner, 1881 - 1883, schetsboekblad, RP-T-1924-93-22

Gezicht op een dorp of stad met links mogelijk een kerk. Onder twee voorovergebogen meisjes. Pagina 22 en pagina 23 uit een schetsboek met 43 bladen.

Kopie naar De Nachtwacht

Gerrit Lundens (toegeschreven aan), ca. 1642 - ca. 1655, schilderij, SK-C-1453

Het korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Kleine kopie naar het origineel van Rembrandt.