Het Sint-Nicolaasfeest

Jan Havicksz. Steen, 1665 - 1668, schilderij, SK-A-385

Interieur waarin een familie het Sint Nicolaasfeest viert. In het midden een meisje met in haar armen een Johannes de Doper-pop en een emmer met snoep. Links een huilende jongen die een roe in zijn schoen heeft gekregen. Naast de moeder met uitgestoken armen staat een lachende jongen met een…

Kiezen doet verliezen

anoniem, 1520 - 1560, prent, RP-P-BI-109

Eén van acht moraliserende spreuken. Nooddruft zittend op de grond, huilend, veegt haar gezicht af aan een doek. Verschillende attributen liggen om haar heen. Tekst onder prent.

Huilend kind zit bij fontein

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1624, prent, RP-P-BI-2224

Fotoreproductie van (vermoedelijk)…

anoniem, naar Adolph Tidemand, ca. 1860 - ca. 1870, foto, RP-F-F01018-DX

Onderdeel van Engels familiealbum met foto's van personen, reizen, cricket en kunstwerken.

Knielende wenende vrouw (Maria…

anoniem, 1610 - 1630, tekening, RP-T-1953-438(V)

Twee vrouwen en twee kinderen bij…

Christina Chalon, 1758 - 1808, prent, RP-P-1918-1983

Twee boerinnen pompen water uit een pomp. Hun kinderen zijn aan het spelen. Het oudste meisje speelt met een rolwagen en een zweepje. De jongste huilt omdat haar speelgoed door de oudste is afgepakt.

De ontdekte schijndeugd: de…

Pieter Tanjé, naar Cornelis Troost, 1757, prent, RP-P-OB-65.177

Geertruy veinst verdriet als ze haar man Filibert, die op zakenreis gaat, gedag zegt. Filibert heeft zojuist van zijn knecht Joris, die achter hem loopt, vernomen dat Geertruy hem met zijn neef bedriegt. De dienstmeid Bely bespot Filibert als bedrogen echtgenoot door twee vingers als horentjes bij…

Kinderen

anoniem, naar Pieter de Mare, naar Christina Chalon, 1768 - 1846, prent, RP-P-OB-24.714

Drie voorstellingen van kinderen. Links: een jongen op de rug gezien, staande met een hoepel in de hand. Midden: een groep oudere kinderen, ieder met een jong kind op de arm. Rechts: een moeder met een huilende jongen aan de hand. Daarbij een meisje.

Grafmonument voor Ahasverus van den…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Jan van Amerom, 1807, prent, RP-P-1907-3227

Het grafmonument van de predikant Ahasverus van den Berg met zijn portret, omlijst met een ouroboros als symbool voor de eeuwigheid. Bij het monument kijkt een treurende vrouw omhoog naar een vrouwenfiguur die op een bijbel op een sokkel leunt en met een hand naar een open plek tussen de wolken…

Sterfbed van Salomo

Reinier Vinkeles, 1767, prent, RP-P-OB-64.647

Salomo ligt op zijn sterfbed en wordt omringd door vrouwen die bidden en treuren.