Gezicht op Schiedam

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-13-47B

Gezicht op Muiden

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-8-51

Gezicht op Middelburg

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2099

Gezicht op Klundert

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2094

Gezicht op Vlaardingen

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1674, prent, RP-P-1907-2096

Gezicht op Brielle

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2092

Gezicht op Edam

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2088

Gezicht op Culemborg en Schans…

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1674, prent, RP-P-OB-26.870

Gezicht op Harderwijk

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-4-20A