Afgemeerde schuiten

Willem Adrianus Grondhout, 1888 - 1931, prent, RP-P-1931-2218

Op de achtergrond het silhouet van een stad.

Sloot in de Binckhorst in Den Haag

Willem Adrianus Grondhout, 1888 - 1934, prent, RP-P-1938-1578

Op de achtergrond de silhouetten van huizen.

Molen bij Den Haag

Willem Adrianus Grondhout, 1915, prent, RP-P-1931-2250

Rechts van de molen een brug over een wetering.

Molen bij Den Haag

Willem Adrianus Grondhout, 1915, prent, RP-P-1938-1640

Rechts van de molen een brug over een wetering.

Wilgen aan de sloot in de…

Willem Adrianus Grondhout, 1888 - 1934, prent, RP-P-1938-1579