Gezicht op Sevilla gezien vanaf de…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07581

Gezicht op Cádiz, gezien vanaf een…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07541

Gezicht op de Kathedraal van…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07599

Gezicht op Sevilla met het Plaza de…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07567

Gezicht op een kustplaats…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1860 - in of voor 1876, stereofoto, RP-F-F07680

Gezicht op Cádiz, gezien vanaf de…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07540

Gezicht op Córdoba, gezien vanaf de…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07548

Gezicht op Cádiz, gezien vanaf een…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07542

Gezicht op Sevilla met in de verte…

Jean Montaigue Andrieu, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07569