Plattegrond van Amsterdam met…

anoniem, naar Matthaeus Seutter (III), 1762 - ca. 1800, prent, RP-P-AO-20-73

Gezicht op Leiden

anoniem, Johann Christian Leopold, 1709 - 1755, prent, RP-P-AO-10-12A-2

Plattegrond en profiel van…

Matthaeus Seutter (III) (mogelijk), 1757 - 1777, prent, RP-P-AO-13-88

Gezicht op 's-Hertogenbosch

anoniem, naar Friedrich Bernhard Werner, 1709 - 1755, prent, RP-P-AO-16-29D-2

Plattegrond van Brussel met…

Matthaeus Seutter (III), 1708 - 1757, prent, RP-P-AO-17-83

Gezicht op Brussel

Marc Abraham Rupprecht, 1743 - 1754, prent, RP-P-AO-17-80

Plattegrond van Antwerpen met…

Matthaeus Seutter (III), 1707 - 1757, prent, RP-P-AO-17-20

Gezicht op Bergen (Mons)

Johann Jakob Stelzer, naar Friedrich Bernhard Werner, 1766 - 1790, prent, RP-P-AO-19-25J

Plattegrond van Oostende met…

Matthaeus Seutter (III), 1708 - 1757, prent, RP-P-AO-18-60