Gezicht op 's Gravenhage

Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen, naar Jan van Goyen, 1845 - 1925, prent, RP-P-1892-A-17468

Gezicht op 's Gravenhage met op voorgrond de Delftse trekvaart.

Gezicht op 's Gravenhage

Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen, naar Jan van Goyen, 1845 - 1925, prent, RP-P-1892-A-17470

Gezicht op 's Gravenhage met op voorgrond de Delftse trekvaart.

Plattegrond van Pécs

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-382

Plattegrond de stad Pécs. De prent heeft een Nederlands onderschrift met verwijzingen naar gebouwen op de prent.

Landschap met gezicht op Dordrecht…

Gilles Neyts, 1643 - 1681, prent, RP-P-1933-593

Landschap met bomen. Links op de voorgrond een bruggetje, rechts op de achtergrond een deel van de stadsmuur van Dordrecht, met daar direct achter een molen en een kerk.

Familie bij een huis met een stad…

Jan van de Velde (II), 1639 - 1641, prent, RP-P-OB-15.465

Een (bedelaars-)familie bij een boom en een huis aan een sloot. De man loopt met krukken. Op de achtergrond een stad. 27ste prent van een serie met 36 prenten van landschappen, verdeeld over zes delen.

Gorinchem

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.510

Gezicht op Gorinchem, de kerk en de vestingwal. Op de voorgrond de rivier de Merwede met daarop een hooischip en een aantal zeilschepen. Aan de oever enkele vissers en een ruiter.

Rivierlandschap met stadsprofiel

Gijsbertus Johannes Verspuy, 1833 - 1862, prent, RP-P-1913-3943

Gezicht op een rivier met aan de horizon een stad. Links een vrouwenfiguur op de oever.

Rijnpoort te Arnhem

Joris van der Haagen, 1625 - 1669, tekening, RP-T-00-153

Gezicht bij Tours

Josephus Augustus Knip, 1808, tekening, RP-T-00-1498

Brug bij St. Avertin bij Tours.