Gezicht op Middelburg

Simon de Vlieger (verworpen toeschrijving), 1610 - 1653, tekening, RP-T-1888-A-1811

Gezicht op Le Mont Hulin

Jan Peeters (I), 1654 - 1656, tekening, RP-T-1987-14

Gezicht op Vitry le François

Jan Peeters (I), 1654 - 1656, tekening, RP-T-1987-13

Gezicht op Utrecht

Jan Peeters (I), 1634 - 1680, tekening, RP-T-1894-A-2898

Gezicht op Genua

Lievin Cruyl, 1650 - 1720, tekening, RP-T-1910-55

Gezicht op de stad Grave

L. Jordaens, 1655 - 1657, tekening, RP-T-1899-A-4243

Gezicht op Doullens

Jan Peeters (I), 1654 - 1656, tekening, RP-T-1987-12

Gezicht op Antwerpen

Jacob de Villeers, 1657 - 1658, tekening, RP-T-1910-73

Gezicht op Franeker

anoniem, 1700 - 1800, tekening, RP-T-1928-142

Gezicht op Tjum (?)

anoniem, 1700 - 1800, tekening, RP-T-1928-157