Rivierlandschap

Jan Griffier (I), 1655 - 1718, tekening, RP-T-1910-4

Gezicht op Grave

Josua de Grave, 1674, tekening, RP-T-1901-A-4549

Gezicht op Scherpenheuvel

Josua de Grave, 1674, tekening, RP-T-1898-A-3974

Landschap met gezicht op een…

Josua de Grave, 1660 - 1712, tekening, RP-T-1899-A-4252

Gezicht op Brugge

Josua de Grave, 1677, tekening, RP-T-1899-A-4321

Gezicht te Grave

Josua de Grave, 1670 - 1679, tekening, RP-T-00-133

Landschap met herders bij een…

Josua de Grave, ca. 1660 - ca. 1712, tekening, RP-T-1888-A-1867

Gezicht op Rome

Jacob de Heusch, 1690, tekening, RP-T-1959-59