De heilige maagschap

Geertgen tot Sint Jans (atelier van), ca. 1495, schilderij, SK-A-500

In dit fictieve, middeleeuwse kerkgebouw is Christus’ naaste familie bijeen, de heilige maagschap, naar het oud-Nederlandse woord ‘maag’ voor bloedverwantschap. Links, in een blauw gewaad, zit Maria met Jezus en naast zich haar moeder Anna. Daarachter staan hun echtgenoten Jozef en Joachim. Rechts…

Interieur van de Sint-Odulphuskerk…

Pieter Jansz. Saenredam, 1649, schilderij, SK-C-217

De katholieke Sint-Odulphuskerk was in het begin van de Opstand tegen het Spaanse gezag in protestantse handen overgegaan. In de kerk vindt een kerkdienst plaats. De kerkgangers luisteren naar de predikant rechts in de preekstoel. De preek is in de protestantse eredienst het belangrijkste onderdeel…

De roeping van Sint-Antonius

Aertgen Claesz. van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-1691

De inhuldiging van koning Willem II…

Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

Interieur van de Sint-Odulphuskerk…

Pieter Jansz. Saenredam, 1633, tekening, RP-T-1888-A-1782

Interieur van de Sint-Jacobskerk te…

Daniël de Blieck, 1600 - 1673, tekening, RP-T-1897-A-3348

Interieur van een barokke kerk…

Daniël de Blieck, 1669, tekening, RP-T-1919-31