De zielenvisserij

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1614, schilderij, SK-A-447

De zielenvisserij: allegorie op de ijverzucht van de verschillende religies tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tussen de Nederlandse Republiek en Spanje. In een rivierlandschap bevinden zich grote groepen mensen aan beide oevers van de rivier, op het water bevinden zich enkele roeiboten.…

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-OB-51.202

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met een tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria) probeert…

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-769

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met een tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria) probeert…

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1985-349

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met de pauselijke tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria)…

Allegorie op de overwinning van het…

Giovanni Battista de' Cavalieri, naar Polidoro da Caravaggio, 1581, prent, RP-P-OB-35.861

Allegorische voorstelling met heidenen en Moslims die zich bekeren tot het Christendom. Links een groep Moslims geknield voor de personificatie van Rome (Roma). Ze bieden haar een kroon aan. Rechts een groep mythologische wezens, waaronder een sater, en bekeerde Moslims die met pijl en boog op een…

Allegorie over het ware geloof

anoniem, 1610, prent, RP-P-2016-2103

De personificatie van het Katholieke Geloof met pauselijke tiara, bijbel en kruis flankeert samen met een duivelse figuur met slangen, doodskop, masker en honden de boektitel. Aan de bovenzijde zit een man te midden van Christus en de goddelijke deugden en de duivel en de ondeugden. Aan de…

Fotoreproductie van een schilderij,…

anoniem, naar Julius Schnorr von Carolsfeld, ca. 1875 - ca. 1880, foto, RP-F-2001-7-864-22

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1952-215A

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met een tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria) probeert…

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-768

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met een tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria) probeert…

Schip van de Katholieke Kerk

anoniem, 1616, prent, RP-P-2015-26-1034

Gezicht op de spiegel van een schip met kerkvaders achter de reling en daarboven Petrus in een nis met een boek, sleutels en een tiara. In het voorste kraaiennest Christus met Petrus en Paulus. Aan weerszijden van het schip een zuil met symbolen en een heilige: rechts de personificatie van de…