De triomf van de Eeuwigheid

anoniem, ca. 1530 - ca. 1540, ruit, BK-1961-103

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van de Triomf van de Eeuwigheid. De Eeuwigheid is voorgesteld door Christus, tronend op een klassieke zegekar, die wordt getrokken door een leeuw en een os, symbolen van de evangelisten Marcus en Lucas, en vergezeld van de engel van Mattheus en de…

Allegorische voorstelling ter ere…

Jacob Groenendijk, naar A. Groenendijk, 1790, prent, RP-P-OB-59.015

In het midden op een voetstuk het koninklijk paar prinses Frederica Louisa Wilhelmina van Oranje-Nassau en prins Karel George August Brunswijk-Wolfenbüttel. Het voetstuk draagt een voorstelling van twee tortelduiven. Links naast het voetstuk de personificatie Liefde en een vaas met het wapenschild…

Sterfbed van Maria

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1576, prent, RP-P-OB-5858

Het sterfbed van Maria. Ze wordt omringd door de apostelen. Rondom een ornamentale rand met bloemen en vier medaillons in de hoeken. In de medaillons afgebeeld: Caritas, Fides, Fortituto en Spes. Bovenaan in het midden de Heilige Geest als duif.

Christus als kind

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1576, prent, RP-P-OB-5827

Het Christuskind staat op een skelet en een slang en wordt omringd door vier cherubijnen. Hij maakt een zegenend gebaar. In de lucht het tetragram en de Heilige Geest als duif. In de ornamentele omlijsting links Adam en de personificatie Liefde (Caritas), rechts Eva en de personificatie Genade…

Liefde

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590, prent, RP-P-1966-100

De vrouwelijke personificatie van Liefde (Caritas). Ze zit op een steen en wordt omringd door vijf kinderen. Een van de kinderen heeft een brandend hart vast. Op de achtergrond wordt de profeet Elia gevoed door een weduwe en haar kind.

Servet met Caritas

anoniem, 1627, servet, BK-16741

Servet van linnendamast met Caritas als een staande vrouw met een kind aan elke zijde. Middenveld: Het symmetrisch verdubbeld patroon vertoont het volgende tafereel: In het midden staat een vrouwenfiguur met kleine gepijpte kraag, gladde mouwen met bragoenen en een nauwsluitend lijf en twee rokken…

Allegorie op de welstand van de…

Hendrick Hondius (I), naar Hans Jordaens (I), 1619, prent, RP-P-OB-77.331

Allegorie op de welstand van de Republiek der Nederlanden in het jaar 1619. Uitvoerige allegorische voorstelling waarin de voorspoed van de Republiek onder het leiderschap van Maurits en Frederik Hendrik bejubeld wordt. De prinsen worden vergezeld door leden van de Staten-Generaal en soldaten.…

De Gerechtigheid, zittend tussen…

Jacob Jordaens (I), 1643 - 1647, tekening, RP-T-1889-A-1951

Allegorie met Justitia, Pax en…

Egbert Jansz., naar Joos van Winghe, 1588 - 1608, prent, RP-P-1878-A-1126

De Gerechtigheid (Justitia) en de Vrede (Pax), zitten op een troon met hun voeten rustend op een liggende, naakte man. Boven hen de Overwinning (Victoria) die hen wil bekronen. Op de voorgrond rechts Mars, zittend met zijn armen op zijn rug gebonden. Links op de voorgrond de Liefdadigheid…

Blazoen van de Haarlemse…

Dirck Volckertsz Coornhert (toegeschreven aan), naar Maarten van Heemskerck, 1550, prent, RP-P-OB-7342

Blazoen van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken. Constructie met twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping centraal de personificatie van Retorica, gezeten op een troon. Aan weerszijden van haar de personificaties Geloof (links) en Hoop (rechts). Naast hen de wapenschilden van…