De triomf van de Eeuwigheid

anoniem, ca. 1530 - ca. 1540, ruit, BK-1961-103

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van de Triomf van de Eeuwigheid. De Eeuwigheid is voorgesteld door Christus, tronend op een klassieke zegekar, die wordt getrokken door een leeuw en een os, symbolen van de evangelisten Marcus en Lucas, en vergezeld van de engel van Mattheus en de…

Liefde en Geloof

Hubert Gerhards (omgeving van), ca. 1600 - ca. 1610, beeldhouwwerk, BK-1957-8-A

Vrouwenfiguur, liggend op haar linkerzijde. Zij leunt half tegen een kussen waarop een naakt meisje zit dat zij met haar linker arm omvat, terwijl een knaap boven haar ligt. In de geheven rechter hand houdt zij een vlam; het hoofd is naar het meisje gewend. Deze houdt zich met haar rechter hand aan…

Blad met twee Sibyllen en twee…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, naar Lucas van Leyden, 1520 - 1521, prent, RP-P-BI-6279

Uit serie van zeven bladen. Prent, gedrukt van meerdere blokken, vormt één geheel door ornamentele omlijsting. Linksboven Madonna op de maansikkel, rechtsboven Christus daalt af in de hel. Linksonder de Perzische sibylle met begeleidende tekst, rechtsonder de Libysche sibylle met begeleidende tekst.…

Fabelen van Aesopus

Pieter Balthasar Bouttats, naar Jan Goeree, 1701, prent, RP-P-1878-A-626

Op het midden van een plein vol met mensen een sokkel met daarop de allegorische representatie van Waakzaamheid. Ze heeft een olielamp in haar linkerhand (symbool voor waakzaamheid) en houdt het publiek rondom de sokkel een canvas voor met daarop geschilderd een verzameling van dieren uit de fabels…

Allegorie met drie goddelijke…

Pieter de Bailliu (I), naar Peter van Lint, 1623 - 1660, prent, RP-P-BI-525

Allegorie met drie vrouwelijke personificaties van goddelijke deugden Geloof (Fides) en Hoop (Spes) en Liefde (Caritas). Onder de voorstelling staan drie coupletten Latijnse tekst die verwijzen naar de deugden.

Liefde en Geloof rond een offerzuil

Jacob Folkema, naar Johannes Lublink, 1757, prent, RP-P-OB-52.126

Bij een offerzuil zit het Geloof, een van de drie theologische deugden, en wijst op de twee tabletten met de tien geboden naast haar. Boven haar hoofd vliegt de Heilige Geest in de vorm van een duif. Rechts staan twee allegorische figuren, één met harp en de ander gehuld in een sterrenkleed. Op de…

Liefde (Caritas)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593, prent, RP-P-1887-A-12279

Personificatie van de liefde, met twee kinderen op de arm, staand in nis.

Personificatie van Caritas en…

Gerard de Jode, naar Adriaan de Weerdt, 1547 - 1591, prent, RP-P-1991-122

Op de voorgrond zit Caritas, de personificatie van liefde, naast haar een kind. Rechts voor haar staat een kind met anker en een tak in de hand: de personificatie van hoop. Links voor haar staat een kind met een kruis in de hand, de personificatie van geloof, wijzend naar Christus aan het kruis. Op…

Ontwerp voor een plafondschildering…

Dionys van Nijmegen, 1715 - 1798, tekening, RP-T-00-1839

Halskraag van de schutterij van…

anoniem, 1588 - 1589, harnasonderdeel, BK-NM-4240

Halskraag van het St. Sebastiaansgilde te Roosendaal (Noord-Brabant). De gedreven kraag bestaat uit vier enigszins cartouchevormige, scharnierende, brede stukken, waarop de wapens van Oranje en Roosendaal, benevens twee trofeeën van bogen en pijlkokers. Tussen festoenen van bloemen en vruchten vier…