Drieluik met het Laatste Avondmaal…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (omgeving van), ca. 1525 - ca. 1530, achterglasschildering, SK-A-4294

Drieluik met op het middenpaneel het laatste avondmaal. Judas heeft woedend zijn stoel omgegooid, vooraan kauwt een hond op een been. Op de linker zijpaneel de geknielde vrouwelijke stichter Adriana van Roon (ca. 1450-1527) met de heilige Jacobus. Op het rechter zijpaneel de mannelijke stichter Dirk…

Maria Magdalena

Carlo Crivelli, ca. 1480, schilderij, SK-A-3989

De heilige Maria Magdalena, staande met de zalfpot in de rechterhand.

Maria Magdalena

Pieter de Jode (I), naar Sebastiaan Vrancx, 1590 - 1632, prent, RP-P-1888-A-12666

Interieur met Maria Magdalena, bij een toilettafel. Huilend doet ze haar sieraden af, waarmee ze haar luxueuze (zondige) leven vaarwel zegt. Rechtsachter de boetvaardige Maria Magdalena, geknield voor een crucifix bij een grot. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Maria Magdalena in een grot

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Abraham Bloemaert, 1593 - 1597, prent, RP-P-OB-9916

Maria Magdalena in een grot, ten halven lijve, voor een crucifix, een boek en een schedel. Onder de voorstelling is ruimte leeg gelaten voor een onderschrift.

Maria Magdalena

Pieter van Schuppen, naar Joannes Meyssens, 1638 - 1655, prent, RP-P-OB-59.161

Maria Magdalena, met ontblote borsten, heft haar ogen ten hemel. Haar hand rust op een schedel. Achter haar staat haar vaas met olie op een verhoging. In de marge een opdracht aan de Antwerpse pastoor Arnold de la Porte.

Maria Magdalena en de apostelen…

Raphaël Sadeler (I), naar Joos van Winghe, 1591, prent, RP-P-1966-154

Maria Magdalena zit bij het lege graf. Achter haar staan de apostelen Petrus en Johannes de evangelist.

Maria Magdalena met schedel

Arnold de Jode, naar Anthony van Dyck, 1666 - 1667, prent, RP-P-OB-7677

De boetvaardige Maria Magdalena, schedel in de hand. Op de achtergrond haar attributen. In de cartouche een tweeregelig Bijbelcitaat uit Spr. 31:30 in het Latijn.

Maria en kind met heiligen

Jacob Folkema, naar Giovanni Battista Internari, naar Titiaan, 1752, prent, RP-P-OB-52.079

Maria en kind worden omringd door links Johannes de Doper en rechts Paulus, Maria Magdalena en Hieronymus. In de marge onder de voorstelling staan twee wapenschilden in een cartouche, met links een tekst in het Italiaans en rechts een tekst in het Frans.

De boetvaardige Maria Magdalena

Cornelis Cort, naar Titiaan, na 1566 - voor ca. 1585, prent, RP-P-1935-218

Maria Magdalena bidt op een afgelegen plek bij een grot. Ze slaat haar ogen naar de hemel en houdt een hand voor de borst. Naast haar het zalfpotje waarmee ze de voeten van Christus heeft gezalfd.

De boetvaardige Maria Magdalena

Cornelis Cort, naar Titiaan, 1566, prent, RP-P-H-K-28

Maria Magdalena bidt op een afgelegen plek bij een grot. Ze slaat haar ogen naar de hemel en houdt een hand voor de borst. Naast haar het zalfpotje waarmee ze de voeten van Christus heeft gezalfd.